DA Provinsiale Raadvergadering

Community News
Typography

Die naweek van 24-25 Februarie 2017 was lede van die Demokratiese Alliansie (DA) vanuit alle uithoeke in die Noord-Kaap in Kimberley byeen vir 'n provinsiale raadsvergadering. Verskeie aspekte van dié party is deurtrap en behandel tydens 'n lang vergadering van raadslede, lede van die wetgewer en lede van die parlament. Die leier Andrew Louw, het ook ten aanvang van die vergadering ‘n duidelike boodskap oorgedra oor die huidige staat van die Noord-Kaap. verwysende na kwel- en knelpunte In die huidige tydvak en bestel op pad na 2019. Mnr Louw het onder andere verwys na dIe provinsiale rede van Premier Sylvia Lucas die vorige Donderdag en na dIe ongevoelige haatspraak verwys waaraan sy skuldig bevind is deur kwetsende benamings ten opsigte van die Khoisan te gebruik. Daar is egter opgemerk dat sy intussen 'n apologie in n advertensie in die media aangebied het. Ook het hy by verwys na die swak, rassistiese uitlatings na die afsterwe van Joost van der Westhuizen - 'n rugby legende wat vir die hele land sy merk gemaak het. “Mede demokrate", het mnr Louw gesé, “hierdie land sal nooit die rasseskeiding oorwin wat voortdurend die demokrasie bedreig vir solank as wat onverdraagsame regeringsleiers, van 'n onverdraagsame politieke party, die toon aangee nie." Die Demokratiese Alliansie is verbind om die stryd teen rassisme die stryd aan te sê, daarom is die party se standpunt in geskryf - swart op wit - op die Teen-Rassisme Gelofte wat lede geteken het. Die mislukking van die regering om hoop aan ons kinders en nageslagte te gee, is nog 'n motivering vir die DA om vanaf 2019 hierdie leemte te vervul. Onder die ANC se Ieierskap het werkloosheid in die NoordKaap van 36% in April 2013 tot 43% in Desember 2016 gestyg. Werkloosheid affekteer elkeen, maar hoofsaaklik swart Suid-Afrikaners wat uitgesluit is by indiensneming, maar nou ook uitgesluit is van toegang tot onderwys en geleenthede deur die huidige regering. Die ANC het nie net gefaal om hoop aan Suid-Afrikaners te gee nie, maar het ook misluk met dienslewering. Die staat is gakaap deur die Guptas, die Blocks van die land en faksionalisme 'n Prominente voorbeeld is die situasie in die Gasondheidsdepartament, wat op sy kniëe gebring is deur aanslae van twee opponerende aanspraakmakers. naamlik Sylvie Lucas en Zamani Saul. Elk wil die guns werf van die arbeidsforums om stemme te verseker. Die govolg is dat gesondheidsdienste sla aan die mees kwesbare mense in die gemeenskap daar onder lei. Dit kan nie ontken word dat die ANC regering die party en al sy gekosé uitvoerders eerste stel en die mense van die Noord-Kaap met die agtersitplek tevrede moet wees nie. Dit is onaanvaarbaar,  maar telkens sien ons hoe Zuma - die dief - hoër geplaas word as gewone Suid-Afrikaners, het Mnr Louw gesé die afwaartse spiraal van die ANC, as gevolg van 'magshongerte, ambisie en gulsigheid, moet vir ons n waarskuwing wees om nie in dieselfde strik te val nie. Die DA moet walk om nie persoonlike sake bo sy doelsteliings te plaas. Die mense van die Noord-Kaap maak staat op die DA om hulle uit hierdie neerdrukkende situasie te red. Die DA moet vertroue wek as 'n etiese komponont van 'n affektiewe, aleternatiewe regering deur pro-aktief die DA 69 ldeologie van ”Een Nasie, Een Tookoms met oortuiging na die mense te bring. Te alle tye moet die DA verseker dat hy die morale grond (Sy standaarde) hoog hou. Die balangrikheid om die oog op die prys te hou deur eengesindheid te bly en nie die doemprofete toe te laat om die kwaad van ras, geslag, of etniesiteit te saai om verdeling tussen die DA-Gelerde te bring nie, is 'n belangrikheid om bedag op te wees. Met die oog op 2019 - ten alle koste moet saamgestaan word. Mnr Louw het afgesluit met dié aanhaling van Frederick W Robertson "To believe is to be happy; to doubt Is to be wretched. To believe is to be strong Doubt cramps energy. Belief is power. Only so far as man believes strongly, mightily, can he act cheerfully, or do anything that is worth  doing."

 

Die naweek van 24-25 Februarie 2017 was lede van die Demokratiese Alliansie (DA) vanuit alle uithoeke in die Noord-Kaap in Kimberley byeen vir 'n provinsiale raadsvergadering. Verskeie aspekte van dié party is deurtrap en behandel tydens 'n lang vergadering van raadslede, lede van die wetgewer en lede van die parlament. Die leier Andrew Louw, het ook ten aanvang van die vergadering ‘n duidelike boodskap oorgedra oor die huidige staat van die Noord-Kaap. verwysende na kwel- en knelpunte In die huidige tydvak en bestel op pad na 2019. Mnr Louw het onder andere verwys na dIe provinsiale rede van Premier Sylvia Lucas die vorige Donderdag en na dIe ongevoelige haatspraak verwys waaraan sy skuldig bevind is deur kwetsende benamings ten opsigte van die Khoisan te gebruik. Daar is egter opgemerk dat sy intussen 'n apologie in n advertensie in die media aangebied het. Ook het hy by verwys na die swak, rassistiese uitlatings na die afsterwe van Joost van der Westhuizen - 'n rugby legende wat vir die hele land sy merk gemaak het. “Mede demokrate", het mnr Louw gesé, “hierdie land sal nooit die rasseskeiding oorwin wat voortdurend die demokrasie bedreig vir solank as wat onverdraagsame regeringsleiers, van 'n onverdraagsame politieke party, die toon aangee nie." Die Demokratiese Alliansie is verbind om die stryd teen rassisme die stryd aan te sê, daarom is die party se standpunt in geskryf - swart op wit - op die Teen-Rassisme Gelofte wat lede geteken het. Die mislukking van die regering om hoop aan ons kinders en nageslagte te gee, is nog 'n motivering vir die DA om vanaf 2019 hierdie leemte te vervul. Onder die ANC se Ieierskap het werkloosheid in die NoordKaap van 36% in April 2013 tot 43% in Desember 2016 gestyg. Werkloosheid affekteer elkeen, maar hoofsaaklik swart Suid-Afrikaners wat uitgesluit is by indiensneming, maar nou ook uitgesluit is van toegang tot onderwys en geleenthede deur die huidige regering. Die ANC het nie net gefaal om hoop aan Suid-Afrikaners te gee nie, maar het ook misluk met dienslewering. Die staat is gakaap deur die Guptas, die Blocks van die land en faksionalisme 'n Prominente voorbeeld is die situasie in die Gasondheidsdepartament, wat op sy kniëe gebring is deur aanslae van twee opponerende aanspraakmakers. naamlik Sylvie Lucas en Zamani Saul. Elk wil die guns werf van die arbeidsforums om stemme te verseker. Die govolg is dat gesondheidsdienste sla aan die mees kwesbare mense in die gemeenskap daar onder lei. Dit kan nie ontken word dat die ANC regering die party en al sy gekosé uitvoerders eerste stel en die mense van die Noord-Kaap met die agtersitplek tevrede moet wees nie. Dit is onaanvaarbaar,  maar telkens sien ons hoe Zuma - die dief - hoër geplaas word as gewone Suid-Afrikaners, het Mnr Louw gesé die afwaartse spiraal van die ANC, as gevolg van 'magshongerte, ambisie en gulsigheid, moet vir ons n waarskuwing wees om nie in dieselfde strik te val nie. Die DA moet walk om nie persoonlike sake bo sy doelsteliings te plaas. Die mense van die Noord-Kaap maak staat op die DA om hulle uit hierdie neerdrukkende situasie te red. Die DA moet vertroue wek as 'n etiese komponont van 'n affektiewe, aleternatiewe regering deur pro-aktief die DA 69 ldeologie van ”Een Nasie, Een Tookoms met oortuiging na die mense te bring. Te alle tye moet die DA verseker dat hy die morale grond (Sy standaarde) hoog hou. Die balangrikheid om die oog op die prys te hou deur eengesindheid te bly en nie die doemprofete toe te laat om die kwaad van ras, geslag, of etniesiteit te saai om verdeling tussen die DA-Gelerde te bring nie, is 'n belangrikheid om bedag op te wees. Met die oog op 2019 - ten alle koste moet saamgestaan word. Mnr Louw het afgesluit met dié aanhaling van Frederick W Robertson "To believe is to be happy; to doubt Is to be wretched. To believe is to be strong Doubt cramps energy. Belief is power. Only so far as man believes strongly, mightily, can he act cheerfully, or do anything that is worth  doing."