Plaaslike kunstenaar vervaardig Afrikaanse fliek

Community News
Typography

ñ Plaaslike entrepreneur en kunstenaar, Germa-no Moses, het sopas sy kreatiewe talente een tree ver-der gevat en 'n vollengte Afri-kaanse film vervaardig. Die film, Harte Wat Vergewe, word/ is op Vrydag, 1 September, 2017, in die Postmasburgse Stadsaal vrygestel.
Die storielyn volg die lewe van 'n jong onderwyseres, wie se lewe deur allerlei rampe ge-tref word. Die hoofkarakter 'Milla', gespeel deur plaaslike aktrise, Brumilda Witbooi, veg teen wanhoop terwyl sy haar weg baan tussen 'n sterwende vader en haar eie rampspoe-dige liefdeslewe. Dit is 'n klas-sieke romantiese verhaal wat die tema van vergifnis voorop-stel en dit teen die agtergrond van onmenslike pyn onder-soek. Draaiboekskrywer en re-gisseur, Germano Moses, is 'n bekende in plaaslike kuns-kringe en het alreeds twee gospel CD's op sy kerfstok. Harte Wat Vergewe is die eer-ste Afrikaanse film wat volledig plaaslik vervaardig en in die strate van Postmasburg ge-skiet is. Die fliek word onder-steun deur 'n pragtige klank-baan wat insluit liedere deur Germano Moses en Dinovian Jaars onder andere. Germano Moses wil graag dank uit-spreek teenoor die volgende borge wat die projek moontlik gemaak het: Visual Projects,  Eliakim Outfitters, Moses Digitals en MCH Motors.