ZFM celebrates women’s month

Community News
Typography

Die dames by ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het op Vrydag 25 Augustus 2017 vrouemaand ge-vier met almal wat in swart en pienk ge-klee was met bypassende kopdoeke om eenheid en susterskap te beklemtoon.
Die nasionale tema vir hierdie jaar is Die jaar van OR Tambo : Vroue verenig om Suid-Afrika vorentoe te beweeg.
Die gasspreker, Me Nonbuso Rafisa, het die boodskap gebring dat vroue on-gelooflike krag openbaar en dat hulle vryheid kan beoefen om hul harte se be-geertes na te volg. Sy het ook gesê dat vroue die betekenis van pret en vriend-skap ken, aangesien hulle God se mees-terstukke is.
In die besprekings het dit ook duidelik geword dat vroue egter groot uitdagings ervaar. Die nalatenskap van onderdruk-king weeg steeds swaar op vroue. So-lank as wat vroue deur armoede gebind word en so lank as wat daar op hulle  neergekyk word, sal menseregte geen waarde hê nie.
Solank verouderde denkwyses ver-hoed dat vroue 'n betekenisvolle bydrae tot die samelewing kan lewer, sal vorder-ing stadig wees. Solank daar geweier word om die gelyke rol van vroue te er-ken, is die Suid-Afrikaanse samelewing gedoem tot mislukking.
Daar is egter in beraadslagings erken dat Suid-Afrika beduidende mylpale be-reik het om die status van vroue te verbe-ter - soos die vordering wat vroue in die regering, besigheid, vakbonde, gods-dienstige liggame en vroueorganisasies regoor die land gemaak het.
Die vroue van ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het ooreengekom dat daar meer gedoen moet word om geslagsge-gronde geweld aan te pak wat al meer al-gemeen in gemeenskappe voorkom.
Daar is egter ook ooreengekom om mekaar met meer susterlike liefde te on-dersteun en nie net as kollegas nie.
ZF Mgcawu kommunikasie

Die dames by ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het op Vrydag 25 Augustus 2017 vrouemaand ge-vier met almal wat in swart en pienk ge-klee was met bypassende kopdoeke om eenheid en susterskap te beklemtoon.
Die nasionale tema vir hierdie jaar is Die jaar van OR Tambo : Vroue verenig om Suid-Afrika vorentoe te beweeg.
Die gasspreker, Me Nonbuso Rafisa, het die boodskap gebring dat vroue on-gelooflike krag openbaar en dat hulle vryheid kan beoefen om hul harte se be-geertes na te volg. Sy het ook gesê dat vroue die betekenis van pret en vriend-skap ken, aangesien hulle God se mees-terstukke is.
In die besprekings het dit ook duidelik geword dat vroue egter groot uitdagings ervaar. Die nalatenskap van onderdruk-king weeg steeds swaar op vroue. So-lank as wat vroue deur armoede gebind word en so lank as wat daar op hulle  neergekyk word, sal menseregte geen waarde hê nie.
Solank verouderde denkwyses ver-hoed dat vroue 'n betekenisvolle bydrae tot die samelewing kan lewer, sal vorder-ing stadig wees. Solank daar geweier word om die gelyke rol van vroue te er-ken, is die Suid-Afrikaanse samelewing gedoem tot mislukking.
Daar is egter in beraadslagings erken dat Suid-Afrika beduidende mylpale be-reik het om die status van vroue te verbe-ter - soos die vordering wat vroue in die regering, besigheid, vakbonde, gods-dienstige liggame en vroueorganisasies regoor die land gemaak het.
Die vroue van ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het ooreengekom dat daar meer gedoen moet word om geslagsge-gronde geweld aan te pak wat al meer al-gemeen in gemeenskappe voorkom.
Daar is egter ook ooreengekom om mekaar met meer susterlike liefde te on-dersteun en nie net as kollegas nie.
ZF Mgcawu kommunikasie