Watertoevoer- probleme by Tsantsabane

Community News
Typography

Sedert vroeg November 2017, suk-kel dele van Postmasburg met wa-terdruk en was daar vir dae geen waterbeskikbaarheid nie. Die warm weer het ook bygedra dat inwoners van dié de-le hul ontevredenheid getoon het.
Die probleem is oorwegend veroor-saak omdat van die waterpype histories van aard is en as lekke of gebarste pype herstel word, 'n kettingreaksie volg wan-neer die druk weer aangebring word. Ook die asbespype word maklik deur druk geaffekteer, soos wat die laaste groot probleem op 'n hooflynpyp langs die mannekragkantoor in Hoofstraat ge-toon het.
Die span het meer as 'n halwe dag moes sukkel om herstelwerk hier te doen, aangesien die asbespyp wat in sy volle lengte gekraak was, ook meer as 2 meter ondergronds oopgegrawe en ver-vang moes word. Intussen moes water uitgepomp word om te kan werk; al is die krane toegedraai, loop die pype se water ononderbroke terug.
Na so 'n herstelaksie eindelik voltooi is, die water oopgedraai is en die druk ge-reguleer is, word asem opgehou dat an-der pype nie weens die drukwisseling ge-affekteer is nie. Nog 'n krisis volg dan wanneer die publiek navraag begin doen as hul nog nie water het nie. Hoërlig-gende dele neem heelwat langer vir watervoorsiening, aangesien die pype eers weer moet volloop om normaal te kan voorsien. Hoër op vat dit net een-voudig langer.
Nog 'n kopseer is dat modder en blok-kasies vanuit die ouer pype wat in die pypleiding beland tydens die herstel-proses, sekere meters se siffies by die meters self blok. Net spesifieke kon-trakteurs wat vir die installasies van hier-die meters verantwoordelik was, kan hierdie operasie uitvoer. Een van hierdie kontrakteurs het verdwyn en nou moet die Tsantsabane munisipaliteit self die nodige aksies uitvoer.
Niks is vanselfsprekend en sonder sy probleme nie. Water is 'n kommoditeit waarsonder die mens, dier en plante geen bestaan kan voer nie.