Nuwe Kolomela Hoof- bestuurder maak kennis

Community News
Typography

Masala Mutangwa van Kum-ba Iron Ore se hoofkantoor is by Kolomelamyn aan-gestel as die nuwe Hoofbestuurder in die plek van Aart van den Brink wat reeds by hoofkantoor begin werk het.
Mnr Mutangwa het voorheen die projekspan suksesvol gelei as hoofbestuurder van die groeipro-jekte van Kumba. Hy was ook by verskeie ander kapitaal- en alge-mene mynbestuursprojekte by bei-
de Anglo American Platinum Twick-enham en Suid Deep Gold Fields betrokke.
Tydens 'n kennismakingsgesellig-heid by die plaaslike hotel wat deur Kolomela gereël is, het Mnr Mu-tangwa homself voorgestel en met organisasies in die breë gemeen-skap kennis gemaak.
Welkom in Postmasburg, ons hoop u sal gelukkig wees in die har-de Kalahariwêreld en dié mynopset met sy eie unieke uitdagings.