Hael rig skade aan

Community News
Typography

Reën is so broodnodig, maar as dit met 'n haelstorm wat Postmasburg ongeveer halfdrie op Dinsdag 30 Januarie 2018 getref het, gepaardgaan, laat dit die publiek sprakeloos.

Wind, bietjie reën (19mm in die ouete-huisarea gemeet) en geweldige groot haelkorrels het in 'n kort tydjie neergestort en alles tot stilstand gebring. Die hael-korrels van gholfbalgrootte het alles na skuiling laat skarrel.
 
Wydaangemelde skade word die dag daarna vir kwotasie vir versekeringdoel-eindes opgeneem vir die wat kwalifiseer. Vensters, plafonne, dakpanele, matte en
motors het onder andere deurgeloop. Van die tuine wat met duur water in die droogte-tyd getroetel is, is maar min oor. 'n Spogtuin in Sonopstraat staan blaar- en blomloos  met net 'n verflenterde tuinsam-breel as stille getuie van die verwoestende storm.
 
By sommige besighede en huise het die water deur die persele gestroom. Van die motorhawens kon nie betyds kliënte se mo-tors onder skuiling kry nie en is be-skadig.
 
In die 54 jaar wat die uwe in Postmasburg woonagtig is, is dit die ergste haelstorm wat ek nog beleef het - ander oud-inwoners beaam dit.