ZF Mgcawu behaal weer skoon oudit

Community News
Typography

Die ZF Mgcawu distriksmunisi-paliteit het vir die vyfde jaar in 'n ry 'n skoon ouditmening van die Ou-diteur Generaal gekry vir die 2016/2017 finansiële jaar en deur dit te doen, het die distriksmunisipaliteit weereens bewys dat dit nie net moontlik is om 'n skoon oudit te behaal nie, maar bowenal is dit moontlik om een te behou.
Dit bewys ook dat dit moontlik is om 'n skoon oudit te verkry, ongeag die om-standighede.  
? Ongekwalifiseerde ouditverslag is ? verslag wat beweer dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstel-lings - dit wil sê, 'n finansieel ongekwa-lifiseerde ouditmening - en daar is geen wesenlike bevindinge oor die rapport-ering van prestasiedoelwitte of nie-nako-ming van wetgewing.
Tydens 'n raadsvergadering het die kantoor van die Ouditeur-Generaal hier-die verslag voorgehou aan die raad. Die Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Abraham Vosloo, het sy dankbaarheid uitgespreek vir die professionaliteit wat daar was tussen die OG se kantoor en die bestuur van die distrik.
“'n Bepaalde standaard is daar gestel by die distrik en dit is dat die finansiële state en alle dokumente daaraan ver-bonde, stiptelik ingedien word aan die Ouditeur Generaal,” het hy gesê.
Al die politieke partye wat verteen-woordig word in die raad het ook hul waardering en gelukwense uitgespreek.
Die raad en administrasie van die mu-nisipaliteit het saamgewerk om te verse-ker dat die personeel verantwoordelik vir die implementering van vorige jare se ouditbevindinge en met die hulp van die Oudit Herstel Plan, was dit moontlik om die finansiële aspekte te moniteer en te verseker dat geen oorbestedings plaas-vind nie.
“Dit is met trots dat ek namens die raad van die ZF Mgcawu distriksmunisipaliteit die senior bestuur en die hele werkers-korps geluk wens met hierdie skoon ou-dit vir die 2016/2017 finansiële jaar. Ons het weereens bewys dat dit moontlik is om hierdie prestasie te bereik en te be-hou,” het Raadslid Abraham Vosloo ge-sê.
ZM Mgcawu kommunikasie