Boere in Postmasburg area juig oor goeie reën

Community News
Typography

Bewoners van plase in die westeli-ke rigting vanaf Postmasburg het op Dinsdagmiddag 06 Maart 2018 onverwags, na 'n vinnige, harde reënbui reënwater sien loop soos riviere, sê Wil-lie Uys, nadat 70mm op sy plaas, Lomo-teng, neergegiet het. Hy sê dat sedert hy  die plaas gekoop het in 1982, is dit die meeste water wat hy nog sien loop het.
Ook Koot Claassens van die plaas Nabot rapporteer dat hy 58mm gehad het en die paaie erg onder water was, so-veel so, dat hy gewonder het hoe hy Woensdag 07 Maart 2018 by sy ver-pligtinge op die dorp sou uitkom.
Hierdie groot reën-seën is egter nie al-mal beskore nie, want in die dorp self is 'n skamele 2mm aangeteken. Vanuit ander omliggende dele is nog geen aanmeld-ings ontvang nie.
Op dis plaas Klipbanksfontein van mev Baby Bredenkamp, het dit 22mm ge-reën.
Die versengende hitte en droogte se-dert veral verlede week het 'n neerdruk-kende uitwerking op inwoners wat be-kommerd raak, aangesien dit al Maart is, sonder noemenswaardige hoeveelheid reën gedurende die reënseisoen.
Kenmerkend dié jaar is die aard van die weer wat skielik, veral namiddae, op--kom, baie blits en dreun en dan stadig-aan verdwyn met min of geen reën as re-sultaat. Daarom is almal saam met die gelukkige plase verheug oor hulle uit-koms.
Ons bid egter vir nog reën, maar nie vir hael nie