Provinsiale en nasionale feitebesoek aan Tsantsabane munisipaliteit

Community News
Typography

Na die afgelope tyd se wye ontevredenheid oor verskeie fasette ten opsigte van die Tsantsabane munisipaliteit se bestuur en uitvoering van basiese en belangrike dienstelewering en finansies, het ‘n afvaardiging van die provinsie se finansiële afdeling, GOGHSTA (provinsie) en GOGHTA (nasionaal) op Donderdag 31 Mei 2018 ‘n besoek afgelê om met die raad en senior amptenare in gesprek te tree.
Dit volg op ontevredenheid wat deur DA-raadslede, op die wyse wat hul moet volg deur provinsiale kanale te gebruik om probleme aan te meld, en die plaaslike STC-onafhanklikes wat ‘n provinsiale tussenkoms aangevra het.
Hierdie onderhandeling- en ontrafelingsessie het plaasgevind onder voorsitterskap van Advokaat Mogami Monyeneng (COGHSTA) en ander afgevaardigdes waarvan Mnre Vuyi Gumbo (Tesourie) en George Goeieman (Tesourie) belangrike insette gelewer het.
Die diepgaande besprekings het onder andere die uitwysende punte van leemtes in die ouditeurgeneraal se verslae hanteer en ook gewys op verdeeldheid wat negatief inwerk op die uitvoering van verpligtinge, politieke besluite, asook resolusies wat nie uitgevoer word nie.
Die finansiële dilemma se oorsake is hanteer waaronder die nié-uitvoering van die invorderingsbeleid ‘n faktor is; ook die gebrek aan dissipline en die gebrek aan
bekwaamheid en lojaliteit teenoor die instansie. Daar is reguit en tot die been oor die aangeleenthede gepraat. Van die individue se leemtes is ook uitgewys. Menings is ook deur raadslede geopper.
Daar is laastens besluit om nie die “administrasiepad” te loop nie, maar dat ‘n onafhanklike groep, wat oorsig sal hê en op baie gereelde basis aan die provinsie sal rapporteer, daar te stel. Elke aspek van die munisipaliteit sal onder die soeklig wees.
‘n Moniteringspan sal verder ook rapporteer en hulp verskaf.
Hierdie poging sal die Munisipale Bestuurder se verantwoordelikheid vir álle uitvoerende aspekte van bestuur help verlig en sake tot normaliteit te help orden.
Die besluite ten opsigte van monitering en toesighouding, wat selfdissipline sal verg, en waarop besluit is, behoort op die lang termyn resultate te lewer wat Tsantsabane munisipaliteit sal help om vordering te toon.
Samewerking van die gemeenskappe om hulle kant te bring is ook ‘n voorvereiste.
                  
Die provinsiale span wat die plaaslike munisipaliteit besoek het om deur tussenkoms en interaksie ‘n oplossingsplan te bereik wat die dienstebestuur en leemtes aan te spreek. Agter vlnr : Mnre Phillip Seane (COGHSTA), George Goeieman (Tesourie), Vuyi Gumbo (Tesourie), Advokaat Mogami Manyeneng (COGHSTA), Abinaar Ramadie (COGHTA). Voor : Kelebogile Schalk (Tesourie) en Lorato Lecwidi (COGHSTA).

Na die afgelope tyd se wye ontevredenheid oor verskeie fasette ten opsigte van die Tsantsabane munisipaliteit se bestuur en uitvoering van basiese en belangrike dienstelewering en finansies, het ‘n afvaardiging van die provinsie se finansiële afdeling, GOGHSTA (provinsie) en GOGHTA (nasionaal) op Donderdag 31 Mei 2018 ‘n besoek afgelê om met die raad en senior amptenare in gesprek te tree.
Dit volg op ontevredenheid wat deur DA-raadslede, op die wyse wat hul moet volg deur provinsiale kanale te gebruik om probleme aan te meld, en die plaaslike STC-onafhanklikes wat ‘n provinsiale tussenkoms aangevra het.
Hierdie onderhandeling- en ontrafelingsessie het plaasgevind onder voorsitterskap van Advokaat Mogami Monyeneng (COGHSTA) en ander afgevaardigdes waarvan Mnre Vuyi Gumbo (Tesourie) en George Goeieman (Tesourie) belangrike insette gelewer het.
Die diepgaande besprekings het onder andere die uitwysende punte van leemtes in die ouditeurgeneraal se verslae hanteer en ook gewys op verdeeldheid wat negatief inwerk op die uitvoering van verpligtinge, politieke besluite, asook resolusies wat nie uitgevoer word nie.
Die finansiële dilemma se oorsake is hanteer waaronder die nié-uitvoering van die invorderingsbeleid ‘n faktor is; ook die gebrek aan dissipline en die gebrek aan
bekwaamheid en lojaliteit teenoor die instansie. Daar is reguit en tot die been oor die aangeleenthede gepraat. Van die individue se leemtes is ook uitgewys. Menings is ook deur raadslede geopper.
Daar is laastens besluit om nie die “administrasiepad” te loop nie, maar dat ‘n onafhanklike groep, wat oorsig sal hê en op baie gereelde basis aan die provinsie sal rapporteer, daar te stel. Elke aspek van die munisipaliteit sal onder die soeklig wees.
‘n Moniteringspan sal verder ook rapporteer en hulp verskaf.
Hierdie poging sal die Munisipale Bestuurder se verantwoordelikheid vir álle uitvoerende aspekte van bestuur help verlig en sake tot normaliteit te help orden.
Die besluite ten opsigte van monitering en toesighouding, wat selfdissipline sal verg, en waarop besluit is, behoort op die lang termyn resultate te lewer wat Tsantsabane munisipaliteit sal help om vordering te toon.
Samewerking van die gemeenskappe om hulle kant te bring is ook ‘n voorvereiste.
                  
Die provinsiale span wat die plaaslike munisipaliteit besoek het om deur tussenkoms en interaksie ‘n oplossingsplan te bereik wat die dienstebestuur en leemtes aan te spreek. Agter vlnr : Mnre Phillip Seane (COGHSTA), George Goeieman (Tesourie), Vuyi Gumbo (Tesourie), Advokaat Mogami Manyeneng (COGHSTA), Abinaar Ramadie (COGHTA). Voor : Kelebogile Schalk (Tesourie) en Lorato Lecwidi (COGHSTA).