Rest in rubbish ?

Community News
Typography

If you thought you or your loved ones are going to rest in peace at the Kathu cemetery, you might want to reconsider. Recently, relatives of a deceaced had to clean up approximately 60 bags of rubbish before the burial could take place. The bags were dropped off at the Gamagara municipality. Read the full story

Op 2 Maart 2016, het 'n inwoner van Ladysmith by die Kathu Gazette ingestap en gevra dat daar 'n artikel geplaas word oor die swak dienslewering van die Gamagara munisipaliteit.
Die inwoner en sy gesin het van Ladysmith af gekom om 'n begrafnis van 'n geliefde by te woon, maar toe hulle by die be-graafplaas kom was daar so-veel vullis in die onmiddellike omgewing van die graf, dat hy gesê het “ons het dit maar self skoon gemaak, want ons wil nie hê die mense moet voel hul-le kom gooi hulle geliefde weg op 'n ashoop nie”.
Die persoon wat nie geïdenti-fiseer wil word nie, sê dat hulle minstens 50-60 vullissakke vol gemaak het, net deur die on-middellike omgewing skoon te maak.
Die Ladysmith inwoners is saam met die Kathu Gazette na die Gamagara munisipaliteit toe, wat verantwoordelikheid vir die begrafplaas se toestand, ontken.
Die persoon sê dat hulle 09:00 begin opruim het en eers 13:15 klaar gemaak het.
Die persoon sê dat al wat hulle vra van die munisipaliteit af, is 'n onderneming wat elke Kathu inwoner sal gerus stel, dat die begraafplaas met ver-lore geliefdes, onderhou sal word.