Vroeg uit die vere was die wagwoord vir deelnemers aan 'n plesierige dag tydens die plaaslike NG Kerk se Pretdag op 25 Februarie 2017 wat by die hoërskool afgeskop het.
Hierdie reëlings het alles gegaan oor fondsinsameling vir die kinderhuise Jan-nie Roux in Barkly-Wes en Tsolofelo in Daniëlskuil wat onder die Noord-Kaap kin-derhuise, wat bestuur word deur Caritas Gemeenskapsfokus in Kimbersley, val. Die NG Kerk se Ds Keydy O'Callaghan en René van Niekerk van die Fietsry & Drafklub het aan die roer van sake ge-staan met menige helpers om met alles en by elke waterpunt hulle deel by te dra.  76 deelnemers het die bergfietsafstande, wat oor 15km, 30km en 60km gestrek het en 100 deelnemers wat die stap/drafafstande oor 5km, 10km, en 15km strek, aangedurf.  Agt van die 10km drawwers het die pad so bietjie byster geraak en in 'n wildkamp beland, waarna hul toe sommer die 15km afstand aangedurf het . . . wys jou net. Daar was ook pretdraf- en fietsryitems vir die jongspan op die hoërskool se sport-terrein. Deelnemers het uit Postmasburg, Lime Acres, Daniëlskuil, Kathu, Kuruman en Blackrock vir die dag gekom om tot die sukses by te dra. Die uitstekende fietsryroetes het oor plase en wildskampe om die dorp gestrek. Daar was 7 lafenisse  (waterpunte) wat oasesse vir die meedoeners was. Die kinders was bederf met goeie pryse, geluktrekkings en almal het medaljes gekry. Die mooi bedrag van R47 700 is vir die kinderhuise ingesamel met hierdie pret-tige, geslaagde geleentheid.  Dis nou mooi meelewing vir 'n goeie doel.

On 6 March 2017 e housebreaking case was reported at 85 Boetsap Street Kudunayene Estate, Kethu. Allegedly the sliding door was forced open end a cellphone end ‘ We were stolen. Later the evening. Andre Schoeman. one at the volunteers of ‘ Kethu SAPS Sector Policing. gave Intorrnetlon to Sergeant Ben Elrnenot Kathu ' SAPS about a suspected vehicle he saw the morning at Kudunyane. Sergeant Ben T Elman, Constable Rosalyn Smous end Constable Meshak Mosesane did not waste any time. She immediately followed upon the Information they found on the suspect with his vehicle end also confiscated the stolen goods. The value of the stolen property is about R13 500. A 22-year white male was arrested for housebreaking.

Na meer as 'n dekade nadat Sarah Beukes van Loubos in die Mierga bied wreed vermoor en verkrag is, is haar moordenaar uiteindelik vasgetrek en gevonnis. Sarah Beukes is op 02 Februarie 2007 vermoor en dit het geblyk asof Sarah ook net een van dae misdaadstatistieke van Suid~Afrika sou word. Die verdagte Eirico Beukes is egter op 15 Februarie 2017 In die upington streekshof tot twintig jaar gevangenisstraf vir die moord en verkragtlng opgelé. In die velede was daar al ‘n optog en talle vergaderings met roIspelers, want dit het voorgekom of daar nie baie moeite gedoen word wanneer 'n arm persoon vermoor is nie. Hierdie suksesvolle vervolging en gepaardgaande gevangenisstraf het die hoop Iaat opvlam dat al die moorde wat koud geword het ook aandag sal kry en tot arrestasies sal lei. Speursersant Charies Bok was die ondersoek beampte in hierdie saak. 

Die naweek van 24-25 Februarie 2017 was lede van die Demokratiese Alliansie (DA) vanuit alle uithoeke in die Noord-Kaap in Kimberley byeen vir 'n provinsiale raadsvergadering. Verskeie aspekte van dié party is deurtrap en behandel tydens 'n lang vergadering van raadslede, lede van die wetgewer en lede van die parlament. Die leier Andrew Louw, het ook ten aanvang van die vergadering ‘n duidelike boodskap oorgedra oor die huidige staat van die Noord-Kaap. verwysende na kwel- en knelpunte In die huidige tydvak en bestel op pad na 2019. Mnr Louw het onder andere verwys na dIe provinsiale rede van Premier Sylvia Lucas die vorige Donderdag en na dIe ongevoelige haatspraak verwys waaraan sy skuldig bevind is deur kwetsende benamings ten opsigte van die Khoisan te gebruik. Daar is egter opgemerk dat sy intussen 'n apologie in n advertensie in die media aangebied het. Ook het hy by verwys na die swak, rassistiese uitlatings na die afsterwe van Joost van der Westhuizen - 'n rugby legende wat vir die hele land sy merk gemaak het. “Mede demokrate", het mnr Louw gesé, “hierdie land sal nooit die rasseskeiding oorwin wat voortdurend die demokrasie bedreig vir solank as wat onverdraagsame regeringsleiers, van 'n onverdraagsame politieke party, die toon aangee nie." Die Demokratiese Alliansie is verbind om die stryd teen rassisme die stryd aan te sê, daarom is die party se standpunt in geskryf - swart op wit - op die Teen-Rassisme Gelofte wat lede geteken het. Die mislukking van die regering om hoop aan ons kinders en nageslagte te gee, is nog 'n motivering vir die DA om vanaf 2019 hierdie leemte te vervul. Onder die ANC se Ieierskap het werkloosheid in die NoordKaap van 36% in April 2013 tot 43% in Desember 2016 gestyg. Werkloosheid affekteer elkeen, maar hoofsaaklik swart Suid-Afrikaners wat uitgesluit is by indiensneming, maar nou ook uitgesluit is van toegang tot onderwys en geleenthede deur die huidige regering. Die ANC het nie net gefaal om hoop aan Suid-Afrikaners te gee nie, maar het ook misluk met dienslewering. Die staat is gakaap deur die Guptas, die Blocks van die land en faksionalisme 'n Prominente voorbeeld is die situasie in die Gasondheidsdepartament, wat op sy kniëe gebring is deur aanslae van twee opponerende aanspraakmakers. naamlik Sylvie Lucas en Zamani Saul. Elk wil die guns werf van die arbeidsforums om stemme te verseker. Die govolg is dat gesondheidsdienste sla aan die mees kwesbare mense in die gemeenskap daar onder lei. Dit kan nie ontken word dat die ANC regering die party en al sy gekosé uitvoerders eerste stel en die mense van die Noord-Kaap met die agtersitplek tevrede moet wees nie. Dit is onaanvaarbaar,  maar telkens sien ons hoe Zuma - die dief - hoër geplaas word as gewone Suid-Afrikaners, het Mnr Louw gesé die afwaartse spiraal van die ANC, as gevolg van 'magshongerte, ambisie en gulsigheid, moet vir ons n waarskuwing wees om nie in dieselfde strik te val nie. Die DA moet walk om nie persoonlike sake bo sy doelsteliings te plaas. Die mense van die Noord-Kaap maak staat op die DA om hulle uit hierdie neerdrukkende situasie te red. Die DA moet vertroue wek as 'n etiese komponont van 'n affektiewe, aleternatiewe regering deur pro-aktief die DA 69 ldeologie van ”Een Nasie, Een Tookoms met oortuiging na die mense te bring. Te alle tye moet die DA verseker dat hy die morale grond (Sy standaarde) hoog hou. Die balangrikheid om die oog op die prys te hou deur eengesindheid te bly en nie die doemprofete toe te laat om die kwaad van ras, geslag, of etniesiteit te saai om verdeling tussen die DA-Gelerde te bring nie, is 'n belangrikheid om bedag op te wees. Met die oog op 2019 - ten alle koste moet saamgestaan word. Mnr Louw het afgesluit met dié aanhaling van Frederick W Robertson "To believe is to be happy; to doubt Is to be wretched. To believe is to be strong Doubt cramps energy. Belief is power. Only so far as man believes strongly, mightily, can he act cheerfully, or do anything that is worth  doing."

 

On Thursday 2 March 2017. Constable Welcome William of Kathu SAPS Social Crime 2 Unit and Warrant Officer Julana Cloete oi EHW (Employee Health and Wellness) I Kathu SAPS. visited the grade 1 learners of Kathu Primary school. The purpose of a visit was to inform the learners about depression and suicide. as part of 0 National Teen Suicide Prevention week. Teenage suicide does not discriminate; it ‘ is prevalent across all races. genders and socio-economic groups. Teenagers do not commit suicide because they want to die; they simply see no other solution for their problems. pain. rejection. hurt. loss. humiliation or victimization. Warrant Officer Julana Cloete spoke with the learners about the signs and motivated them to communicate with someone if they are feeling depressed.

Operations at Kathu Solar Park (which is nearing 25% completion) are being thwarted by workers demanding new bonuses. This comes as the fixed term contract for installing foundations is drawing closer.Workers from one subcontractor are dissatisfied with this prospect as they will be without jobs when their fixed term contracts end. They believe they are even entitled to back bonuses, since September 2016 even though these benefits do not form part of their contracts.

With 6 weeks left in their contract, these writers downed tools and started protesting at the main entrance to the Kathu Solar Park. They overturned the security cubicle as well as portable toilets and laid branches and stones across the public T25 road. 

Several attempts at negotiation were unsuccessful in reaching the agreement and finally, a hearing was organized for the protesters by their company according to Labour Law. It was found though that the demands were unwarranted and that they had participated in unlawful behavior They were dismissed and replacement workers were hired. The dismissed workers were not happy with this outcome and continued their protest action. On Tuesday 07 March 2017 the plant was deserted with only security personnel left, as the protester had become violent. The public is warned to use caution when using the public T-25 road as the Situation is still unsettled.

The Freedom of Expression Institute (FXI) visited Kuruman to address community representatives on matters of constitutionality and rights that ought to protect them on March 03 2017. The head of the outreach unit, Siphiwe Segodi. said that communities and organizations dealing with unemployment, women and the general public need to be capacitated on how to deal with pertinent Issues on access to information and laws that deal with pertinent rights. He sends that ignorance in the interpretant on of the law has cost communities their deserved rights while being manipulated by the enlightened few. The organization believes that information is powerful therefore those still in the dark need to be capacitated to narrow the gap societal needs. A Satellite office coordinated by Patrick Masilo in town invited a number of organizations and Individuals to attend the seminar on how to access such crucial information and how to spread it to the community. He further said that an enlightened community has a right to use local authorities to stand on their behalf in showing some problems and this is achievable. The community or representatives are very conversant of their rights. Also in the meeting was a Human Rights Commission officer Lesego Rhapaane from Upington who dwelt on how to access and effectively information for the benefit the broader community.