17
Tue, Oct
42 New Articles

Vanjaar was die tema vir Loslitdag, ‘Diversiteit’. Die onderneming, Halsted en CO het vir Rural Metro en AeroCare gevra om hul te besoek. Die twee groepe is gevra om hul klere uit te ruil met mekaar en ook aan te trek. Hierdeur het hulle gewys dat dit nie saak maak wat jy doen of wie jy is nie, almal is mense al doen elkeen iets verskillend in die samelewing.
Dank aan die volgende mense wat gehelp het met die dag se reëlings en die tyd wat hulle afgestaan het hiervoor: Adam My-burgh en sy span van Rural Metro, Schalk Zietsman se span van Aerocare en Chris-tian Grobler van Kuruman Radiators wat vir ons die video gemaak het. Christian het sy hommeltuig gebruik om 'n baie oulike verkorte video vanuit die lug te neem van die oggend se uitruilery.  


Boshoff Visser het Vrydag op 1 September lekker Loslitdag gehou by hul kantoor. Links voor : Karnel Ludik, Lo-Helen Brits, Annelize Lessing en Sophia Ferreira. Links agter: Sascha Booys, Claudette Botha, Alet Van Niekerk en Dortina Lodewyk

Die dames by ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het op Vrydag 25 Augustus 2017 vrouemaand ge-vier met almal wat in swart en pienk ge-klee was met bypassende kopdoeke om eenheid en susterskap te beklemtoon.
Die nasionale tema vir hierdie jaar is Die jaar van OR Tambo : Vroue verenig om Suid-Afrika vorentoe te beweeg.
Die gasspreker, Me Nonbuso Rafisa, het die boodskap gebring dat vroue on-gelooflike krag openbaar en dat hulle vryheid kan beoefen om hul harte se be-geertes na te volg. Sy het ook gesê dat vroue die betekenis van pret en vriend-skap ken, aangesien hulle God se mees-terstukke is.
In die besprekings het dit ook duidelik geword dat vroue egter groot uitdagings ervaar. Die nalatenskap van onderdruk-king weeg steeds swaar op vroue. So-lank as wat vroue deur armoede gebind word en so lank as wat daar op hulle  neergekyk word, sal menseregte geen waarde hê nie.
Solank verouderde denkwyses ver-hoed dat vroue 'n betekenisvolle bydrae tot die samelewing kan lewer, sal vorder-ing stadig wees. Solank daar geweier word om die gelyke rol van vroue te er-ken, is die Suid-Afrikaanse samelewing gedoem tot mislukking.
Daar is egter in beraadslagings erken dat Suid-Afrika beduidende mylpale be-reik het om die status van vroue te verbe-ter - soos die vordering wat vroue in die regering, besigheid, vakbonde, gods-dienstige liggame en vroueorganisasies regoor die land gemaak het.
Die vroue van ZF Mgcawu distriks-munisipaliteit het ooreengekom dat daar meer gedoen moet word om geslagsge-gronde geweld aan te pak wat al meer al-gemeen in gemeenskappe voorkom.
Daar is egter ook ooreengekom om mekaar met meer susterlike liefde te on-dersteun en nie net as kollegas nie.
ZF Mgcawu kommunikasie

The Local Government Sector Educa-tion and Training Authority (LGSETA) in partnership with the Office of the Premier Northern Cape and the Northern Cape Rural TVET College hosted a pres-tigious certification ceremony on 16 August 2017.
The ceremony was a result of a consoli-dated initiative by the parties to implement 11 learning intervention programmes within the Northern Cape province that would benefit 2361 beneficiaries.  
The LGSETA signed a multi-year MoU with stakeholders within the Northern Cape to implement the 11 interventions, which included Construction Road Works Skills Programme, Certificate and Diploma in Municipal Finance, Certificate in Environ-mental Practice, Certificate in Water and Waste Water Treatment and Operations and other learning programmes.
Representatives from the institutions, which included Mrs Gugu Dlamini - CEO of the LGSETA, Councillor Barend Dubene from the Dawid Kruiper municipality,  Thu-lani Binase - Chief Director Policy &  Plan-ning, Arthur Van Nel - CEO for KAPU and Percy Sago the Principal NC Rural TVET College.
It is the mandate of the LGSETA to facili-tate skills development interventions and initiate projects that will improve and de-velop the South African human resources. The LGSETA has an obligation to ensure that skills in the local government sector are developed.
The certification ceremony held on 16 Au-gust 2017 at the Rural TVET College was a proud moment for the graduates and the in-stitutions who ensured the successful deli-very of the project. The 300 graduates were part of the 2361 beneficiaries who had com-pleted their learning programme and certifi-cates were awarded for the following pro-grammes below :
70 Water and Waste Water NQF level 2 ; 70 Environmental Affairs NQF level 2 and
70 Ward Committee Government level 2.
The LGSETA CEO, Mrs Gugu Dlamini congratulated the graduates and encou-raged them to continue with empowering themselves through education and training, and to persevere and not expect everything to be handed to them without hard work.
The prestigious event was coordinated by KAPU at the NC Rural TVET College on 16 August and on 17 August hosted another graduation at the NC Kathu TVET College. In total 450 learners completed their learning programmes and graduated over the two days.
LGSETA Communication

ñ Plaaslike entrepreneur en kunstenaar, Germa-no Moses, het sopas sy kreatiewe talente een tree ver-der gevat en 'n vollengte Afri-kaanse film vervaardig. Die film, Harte Wat Vergewe, word/ is op Vrydag, 1 September, 2017, in die Postmasburgse Stadsaal vrygestel.
Die storielyn volg die lewe van 'n jong onderwyseres, wie se lewe deur allerlei rampe ge-tref word. Die hoofkarakter 'Milla', gespeel deur plaaslike aktrise, Brumilda Witbooi, veg teen wanhoop terwyl sy haar weg baan tussen 'n sterwende vader en haar eie rampspoe-dige liefdeslewe. Dit is 'n klas-sieke romantiese verhaal wat die tema van vergifnis voorop-stel en dit teen die agtergrond van onmenslike pyn onder-soek. Draaiboekskrywer en re-gisseur, Germano Moses, is 'n bekende in plaaslike kuns-kringe en het alreeds twee gospel CD's op sy kerfstok. Harte Wat Vergewe is die eer-ste Afrikaanse film wat volledig plaaslik vervaardig en in die strate van Postmasburg ge-skiet is. Die fliek word onder-steun deur 'n pragtige klank-baan wat insluit liedere deur Germano Moses en Dinovian Jaars onder andere. Germano Moses wil graag dank uit-spreek teenoor die volgende borge wat die projek moontlik gemaak het: Visual Projects,  Eliakim Outfitters, Moses Digitals en MCH Motors.

Truly it never rains but pours at the Kuruman regional hospital .  
One of the patients from a ward esca-ped around 17: 00 on August 21, 2017 , only to be discovered dead by his rela-tives the following afternoon within the hospital precinct .
Fuming and seemingly perplexed was the family spokesperson Mr Thatayaone Thobega who narrated the infamous my-stery surrounding the death of his late uncle Mr Kabelo Batswadi (48) from Di-thakong village.
Mr Thobega explained that Mr Batswa-di had been admitted to the hospital for lung infection around July 28, 2017. Mr Thobega said that previous to the day that he discovered his deceased uncle , his uncle had just received the routine medication at the stroke of 17: 00 within his ward from Sister Makhasana before he escaped.
Mr Thobega then visited his uncle the following morning. It was on his arrival that he found his uncle's bed empty. He waited and waited, assuming that his uncle was visiting the bathroom. He then approached the nurse on duty to esta-blish his uncle's whereabouts.
According to Mr Thobega, the family's collective intention was to request the authorities to discharge Mr Batswadi from hospital, because he was not re-sponding to treatment and his condition was deteriorating.
Mr Thobega then decided to meet the doctor to discuss the situation. Unfor-tunately the doctor was not there. Then he con-sulted another sister on duty who only told him that she had started duty that morning and only heard that one patient never slept indoors.
Mr Thobega went back to the ward where another patient opposite his un-cle's bed told him that his uncled had disappeared soon after receiving treatment the previous day around 17:00.
Foreseeing the probability of his un-cle's fate and demise, Mr Thobega went to the chief executive officer of the hos-pital to establish circumstances sur-rounding his missing uncle. Taken aback, the chief executive officer then called the ward manager and the sister who were responsible for treatment at 17:00 the previous day. The two did not give comprehensible accounts regarding the imminent catastrophe.
After realising that everyone at the hos-pital was drawing a blank about the miss-ing uncle, Mr Thobega requested for a security guard to accompany him in search for his uncle within the hospital premises. The search started around 09:30 according to Mr Thobega. The bo-dy of the missing patient was found around 14:00 on the premises.
Mr Thobega then requested the se-curity guard to go and call the chief exe-cutive officer and the nurse to witness the tragic scene.
According to Mr Thobega, the two only came after the police arrived in response to his call. The gargantuan question ari-ses, “Does it mean that after the routine medication provided at 17:00 the pre-vious night there was no other routine check provided to patients throughout the night at the sagacious ward in order to discover the patient missing ?
Admittedly, patients are docile and weak enough to disappear unnoticed where care and regular monitoring are not in place. It also means there is no hand-over-takeover by staff at the end of each shift where such lapses could be noticed. Perhaps there is a clause that states that nursing personnel are allowed to have some nap during the night that tran-scends into this tragedy. . .
Meanwhile, the provincial Department of Health was contacted by the Kathu Gazette in order to shed some light or provide comment on the incident. The department said it would respond via routine media release, however by the time the newspaper went for printing, no-thing had been received.

Admission by men that girl childen and women abuse has become their play-ground has resulted in a dramatic pa-radigm shift that has necessitated the launch of a men's forum at regional and provincial levels.
Marking Women's Month on August 22, 2017, witnessed the launch of the John Ta-olo Gaetsewe’s Men's Forum at the Wrench-ville Civic Centre in Kuruman where, in one accord, men subdued themselves and pled-ged change of attitude towards abuse ag-ainst girl children and women.
Men assimilated in their numbers from dif-ferent sectors of institutions and organisa-tions and resonated around the defence and protection of the feminine society as es-poused in the Holy Book.
Giving the keynote address was the MEC for Environmental Affairs Tiny Chotelo. In her speech she said, “Women yearn for love from their spouses not punches and untold vitriol. As women, just spoil us by giving love in its broadest term and witness fully how naturally innocuous we are created. We are harmless by nature and we expect men to defend, protect us and provide for us. We don't have hidden agendas, except to be loved. A man was created to be a shield for a woman and child not a perpetrator of vio-lence.”
She emphasised the need for men to play a faithful role in their marriages significantly so during the high prevalence of HIV and sexual transmitted infections.
A reference blue print that ought to guide
the men's forum was unleashed and evident enough that men have rediscovered that their self emancipation without women in their midst is a myth disapproved by the Creator.
Three days later, the Premier Sylvia Lucas with her delegation of MECs consolidated the noble idea by further launching the provincial structure in Mothibistad's Thabo Moorosi multi-purpose centre.  All the five districts formed a synchronised forum.
She conveyed the message that was more of a lightning precision to her MEC Chotelo, advocating that men ought to embrace wo-men as equals and stop the negative isms associated with abuses that undermine a woman's image in the broader realms of society.

About sixty early childhood develop-ment (ECD) teachers are receiving formal training from Loago Business Consultancy.
The programme is funded by Kelebogile Trust, entrusted to implement corporate social investment - a subsidiary of Kathu Solar Park or Liciastar - established to assist in the development of the community, while the solar project is under construct-ion.
The training programme to the practition-ers who never had a qualification in the af-fairs of early childhood development, will last about twelve months.
The sixty teachers will be divided into two groups and will be alternating in attending classes. One week one class will attend theoretical lessons while the other team will conduct their practical lessons at designa-ted ECD centres.
Loago Business Consultancy is the facili-tator in training the practitioners in the John Taolo Gaetsewe region to obtain NQF4 level qualifications.
The Kathu Solar Project acknowledges the role played by the Department of Social Development in the development of early childhood learning, hence it deemed it ne-cessary to partner with the department in the training of practitioners. 
In the near future, unqualified practition-ers will not be allowed to practise or teach without the relevant training.
Training sessions are being conducted at Gaabo Motho guesthouse in Kuruman.