17
Tue, Oct
42 New Articles

As part of its national #Change19 tour, DA leader Mmusi Maimane visited the Progress area in Upington on Friday 21July 2017 to campaign for the 2019 national elections.
In a door-to-door walkabout, Mr Maimane engaged with community members who la-mented about their living conditions, unem-ployment and service delivery issues.
Vehemently expressing their vision, he assured and reiterated the DA's stance to transform South Africa with a new govern-ment, free of corruption and maladmini-stration, a government that works for the people and seeks to improve their lives, es-pecially the poor. All these can only be ac-hieved through change, he said adamantly. “Much like we voted for a new government in 1994, we must do the same in 2019” he said.
In his address, Mr Maimane urged com-munity members to be part of the change they want to see. To eradicate poverty and improve the lives of poor South Africans the DA promises to create employment oppor-tunities through bolstering the small busi-
nesses sector by providing training support and funding for people to work for them-selves while creating employment at the same time.
In meeting the young people's challenge of skills shortages, the DA will, in its admini-stration, ensure that matriculants get a full year of training to obtain skills and get capa-citated for the workplace.
Prioritising providing quality housing, the party seeks to enforce transparency in allo-cation and distribution, to avoid a crooked system where houses are being sold by offi-cials. Furthermore the party aims to create an option of a voucher system for citizens to buy their building material and build houses for themselves instead of waiting for go-vernment.
Needless to say, this DA tour comes at a crucial bi-election time in a highly contested ward (ward 4), after the death of an ANC councillor. As much as the tour drives the vision for the 2019 national election, it would seem the DA chose to confine its focus on this ward to boost support for the upcoming bi-elections.

July 18 is not just an ordinary date on the calendar, it is a day that commemo-rates the lifetime service Nelson Man-dela gave to South Africa and the world.
2017 was no different to the John Taolo Gaetsewe Developmental Trust as they participated in a range of activities to mark this day in the JTG district with the 2017 theme “Take action against poverty”.
The trust visited two indigent families id-entified by the local Councillor in Lebon-keng village (Glenred), and made commit-ments to build houses for the families re-spectively.
Poverty stalks the whole of the district and in order to eradicate poverty, the trust must do something sustainable that will help the communities and ensure the ideal of a dignified life is realised.
This is not just a statement but an action of oath the trust took upon themselves when they visited the Itirileng Agricultural Primary Cooperative in Lebonkeng, which produces vegetables such as tomatoes, spinach, beetroot, carrots, onions etc.
Speaking on the day, the CEO of JTG Developmental Trust Tumelo Mpolokeng said, “We as an institution place eradication of poverty at the top of our list, and we followed suit on the national theme for 2017 in taking action against poverty, hence the approach to donate working materials to a food garden in Joe Morolong local munici-pality, so that they can sustain themselves and continue servicing the community.
“We have all done a lot of cleaning and the donation of blankets in the past. Now we need to re-channel our minds in addressing high poverty levels in our district, and we need to work together to do that” he said.
Gakeitumele Gaobepe, the founder of Itirileng Agricultural Primary Cooperative said, “I started this garden in 2008 and 9 years later it has grown to service the whole community of Lebonkeng. We could not have achieved this without the assistance of such institutions as the JTG Trust. There is a lot we still need in order for us to be the lar-gest producing agricultural cooperative in
the district, and we can only hope for more assistance from other stakeholders follow-ing in the footsteps of the trust,” she said.
“We need to know with a fresh conviction that we all share a common humanity and that our diversity in the world is the strength for our future together,” Nelson Mandela said.
The responsibility to make a difference in communities has been handed over, it is now in the hands of the JTG Developmental Trust to make a positive difference. Let us all help build the John Taolo Gaetsewe district of our dreams - one day at a time - not only on Mandela Day.

Dingleton Community Health Workers Project and Community Work Programme members went out in numbers to volunteer to clean Siyathemba clinic on 18 July as part of their 67 minutes for Nelson Mandela day.   

Maria Fredericks (55) from Deben got her house re-built after it was gobbled up by a horrific inferno that was caused by a candle three years ago. Fortunately there were no fa-tal injuries reported on that dread-ful night. Jesmien Wapad and Da-leen Botha from Kathu Solar Park were the good Samaritans to Gogo Fredericks.
Their mission to make over the house took them over two years before they could be able to bring on board relevant stakeholders to assist with the job. On Mandela day they spent their 67 minutes as part of reconstructing Gogo's hou-se. The home was refurbished with roofing, windows, painting, rebuilt and new furniture and food par-cels. The occasion was made pos-
sible by Kathu Solar Plant in association with Kelebogile Trust under super-vision of project engineer, Mr Mark Janick, furniture shops and building material shops. Members of the community and ward councillor Abel Booysen joined forces with the management of Kathu Solar Park to speed up the reconstruc-tion of the house.
Gogo Fredericks says, she is very excited to have her home rebuilt and she wishes her husband was there to witness that special moment with her. “It was a very painful instant to see my house being eaten by raging flames while I was standing there helplessly. I wholeheartedly like to thank the people who made contributions to renovate my home and make sure I live a better life like every-one”, says a teary Maria. The renovation was part of the 67 minutes of Nelson Mandela day.

ZF Mgcawu distriksmunisipaliteit het hul 67 minute op Mandeladag in Up-ington, Karos en Raaswater onder-skeidelik bestee.
Die raad en personeel van ZFM het terug-geploeg in gemeenskappe ter ere van die ontslape Tata Nelson Mandela.
Die Speaker, Raadslid Moses Moalosi, het gesê die distriksmunisipaliteit moet ver-der werk as die goeie dade wat verrig word slegs op Mandeladag. "Ons het te ver ge-kom om hier te stop, laat ons die mense in ons gemeenskappe wys dat Nelson Man-deladag elke dag is," het hy gesê.
Raadslid Moalosi het ook vroeër die dag die bejaarde vrou, Elizabeth Snyders, op Karos, wie 102 jaar oud is, besoek. Sy was verheug om besoek te word. Me Snyders, wat saam met haar dogter woon, het ZF Mg-cawu distriksmunisipaliteit se raad en personeel bedank vir die versorging van
bejaardes ter ere van Nelson Mandela. Die distriksmunisipaliteit het kospakke, komber-se en beddens aan bejaardes oorhandig.
Die Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Abraham Vosloo, het gevra dat die munisi-
paliteit onmiddellik met planne vir die volgen-de Mandeladag in 2018 begin, sodat die pro-gram 'n breër spektrum binne die distrik kan bereik.
Die program, wat suksesvol uitgevoer is,
was ook bygewoon deur die Noord-Kaapse parlementslid Joyce Basson, lede van die ZFM-raad, wykraadslede en administratiewe personeel van die distriksmunisipaliteit.

Die South African Army Com-bat Training Centre (SAA CTC)  op Lohatlha het  op Mandeladag 18 Julie 2017 die plaaslike Diereforum besoek.
Aanvanklik sou die groep uit onge-veer 20 weermaglede bestaan het wat die verrigtinge mee sou maak, maar omdat soldate vanuit die VSA vanaf 17 Julie –  04  Augustus 2017 op Lohatla vir Exercise Shared Ac-cord was, was die groep baie groter. Verrassend was ook die teenwoor-digheid by die verrigtinge van die generaals.
Een van die Diereforumlede wat werksaam is by die militêre basis hospitaal, Karin van der Merwe, het dit 'n goeie geleentheid geag om hulle Mandeladagprojek te koppel aan die Diereforum.
Soveel diere en hul eienaars sou
kon baat vind by hierdie uitreikprojek  en die resultaat was ook bo verwag-ting suksesvol. 
'n Woonbuurt, Mountain View, is daarna bersoek waar inwoners hulle diere - hoofsaaklik honde - na die verskillende punte op die terrein ge-bring het vir verskeie tipe behan-deling, waaronder ontwurming, dip, inspuitings en enkeles moes na die plaaslike veearts verwys word.  Hondepille is ook aan vroeë aan-melders gegee. Weens die groot belangstelling kon almal egter nie kry nie.
Die voorsitter van die Diereforum , Wilma van Zyl, sê dat 500 diere in die tyd by Mountain View behandel is.                      
Die plaaslike Diereforum, wat vir alle dienste, kos, medikasie en versorging selfonderhoudend is, is
afhanklik van skenkings in verskeie vorme om hierdie groot diens oor die hele gebied te kan lewer.
In die wintermaande is die nood in dierekringe soveel meer sigbaar en word 'n beroep op elke troeteldier-eienaar gedoen, om te sorg vir 'n warm skuiling en komberse, genoeg kos en water vir hul diere wat nie self hierdie noodsaaklikhede kan koop of verkry nie. Diere is geheel afhank-lik van hul eienaars wat gekies het om hul aan te hou. 
Die plaaslike Diereforum is baie dank aan die weermag van Lohatla, Pretoria en ook die besoekers uit die VSA verskuldig en waardeer hul teenwoordigheid, meelewing en hulp opreg.  Dit was 'n prysenswaar-dige poging om meer as die 67-minute vir die Mandelaprojek prak-ties en doeltreffend te maak.

2017 is a year of birthdays for Kolomela miners. Not only does Kolomela celebrate its fifth year anniversary on 22 June, but its owner, Kumba Iron Ore, turns ten, while parent company Anglo American holds its centenary (100th birthday). This year was truly mark-ed for celebrations as the commu-nity also celebrated Postmasburg's 125th birthday in the month of June.
Addressing staff at Kolomela mine, general manager Aart van den Brink, said “Five years ago on 22 June 2012, when we officially open-ed Kolomela mine, it was described as a mega-project delivered on time, within budget, with the potential for world-class performance. Today Ko-lomela is performing beyond ex-pectations and with the most innova-tive mining practices in the country.
We have drones in the sky, driver-less drills in the pit and some of the most highly skilled and dedicated staff in the business.
“In five years we have had a trans-formative impact on our communi-ties - delivering highlights such as the development of our community though our skills centre that was re-cognised by the National Skills De-velopment Awards this year, winning a silver award in the Best Public Sec-tor category and two bronze awards in the Best Community Project and Skills categories. We also have a Small Business Development centre in Postmasburg to assist entrepre-neurs to develop their skills to build their own businesses.
“Gender transformation remains a huge focus at Kolomela mine and we continue to develop the upliftment of
women in mining. Our commitment to transformation and community development in Postmasburg re-mains our key focus.”
Mr van den Brink went on to rede-dicate the mine to operating safely for mine employees and contractors. “Remember the safety commitment we made at the beginning of the year. Stick to it ! ”
And in celebration, Kolomela lead-ership team members handed cup-cakes and birthday cards in honour of this occasion to employees and contractors at the en-trance to the mine.