The Northern Cape Cooperative Gover-nance, Human Settlements and Tradi-tional Affairs (COHGSTA) MEC Mr Al-vin Botes is clearly not amused and has come up guns-blazing about the level of cor-ruption in his department.
In his message of support on the launch of
- a condition characterised by the presence of two or more distinct or split identities or per-sonality states that continually have power over a person's behaviour”.
He said that, according to the government remuneration gazette, the lowest-paid mayor, earns R556 000 a year, and the average muni-cipal manager R852 000 per annum. In ad-dition, the national aggregate level stands at 30 per cent of the total municipal operating bud-get, whereas in the Northern Cape, 50 percent gets spent on the remuneration of municipal personnel. There is absolutely and definitively no need for 'salary-top-up'.
“In particular, a municipal traffic officer earns R162 000 per annum, 8 times less than a muni-cipal manager. If we allow corrupt practices at senior municipal levels, how can we expect a traffic officer to learn from her/his bosses? “ Mr Botes questioned.
The Auditor General cited Northern Cape as a province where R238-million of irregular ex-penditure was incurred due to non-compli-ance with the supply chain management re-
the local government anti-corruption cam-paign on August 01, 2017 attended by key stakeholder representatives that included members of the provincial executive coun-cil, the chairperson of the South African Local Government Authority, councillor Sofia Mosikatsi, SAPS Commissioner Lieutenant General Peter Shivuri, head of the Northern Cape Directorate for priority crime Investigations, Major General Gala-we, officials from the Hawks, Treasury, the Public Service Commission and from the office of the public protector.
The MEC characterised corruption in the country as a universal rapid evolution in every sector of the economy that equally needs urgent tackling because its dangers have be-come a normal aspect of life.
He said the passive approach to uproot corruption is tantamount to making it a nor-mal culture in society. He bemoaned the abuse of public office for private gain.
He said “The rationale and logic of the public office is to direct public resources for the benefit or interest of the poor, working class, the down trodden masses that are jobless, homeless and hopeless. We must caution ourselves, as the engine-drivers of municipalities to negate our relative ignorance and subtle tolerance of corrupt-ion with being prone to suffer from medical disorders of Dissociative Identity Disorder

Famsa Kathu opened its doors in July 2009 after an agreement was reac-hed between Famsa Upington and Kumba Iron Ore. Famsa became one of Kumba's community support projects and Kumba is still the main funder of the office. The main purpose for opening the office was rendering therapeutic services to the communities of Kathu and surrounding areas.
Through the years the services of a psy-chologist has been available, and from 2010 – 2016 also a social worker. The so-cial needs in the communities were always part of our area and Famsa with the support of other funders (GDF and Reisa) launched the HOPE community development project.  Therapeutic services along with door to
door involvement and support in the com-munities form the corner stones of FAMSA.
Statistics of therapeutic services show that 3072 people registered as clients in the past 8 years, meaning that 3072 indivi-duals, families and/or households might have benefited from the services that were made available to the community.
Famsa would like to thank not only our main funder, Kumba, but also numerous businesses, individuals and friends of Fam-sa who contributed during these years with donations, etc. This support to the organi-sation, the office and projects contributed to make services available to people from all walks of life.  We pray for God's blessing in the years to come.

On July 31, 2017 the Joe Morolong local municipality, in collabora-tion with other stakeholders, held the Mayoral Awards Ceremony at the Joe Morolong local municipality cham-bers.
This was part of Operation Semelela - an eventful programme meant to honour Mandela Day, where the mayor had to identify and recognise selfless members of the community within the Joe Moro-long municipal area.
As a result, there were fifteen catego-ries considered for the awards, that included amongst others, best cultural groups, best handwork project and best disability cluster.
In each category winners walked away with voucher prizes and a Joe Morolong Municipality commissioned medal.
Expressing her delight, the honourable mayor Dineo Leutlwetse said that the municipality will always ensure that hard workers and achievers are recognised and rewarded deservedly. She encour-aged communities to come together and form partnerships in pursuit of their busi-ness endeavours.
“We, as your municipality, shall always walk with you so as to incubate a culture of selfless giving. As individuals we can do it, but as a collective it's even much better”.         
Speaking to one of the award reci-pients from Home Affairs, Mr Aobakwe Pitso, who received the honourary award, said “I am happy that someone can see my efforts and I hope my depart-ment will also see this in a positive way”.
“Coincidentally the mayor of Joe Mo-rolong municipality was also celebrating her birthday on the day and gave four cakes to the senior citizens of Joe Moro-long who had attained centenaries.

Curro Kathu het op Vrydag, 28 Julie, hul bydrae gelewer tot Madibadag en uitgereik na hul naastes. Die leer-ders asook hul ouers skenk die brode, bot-ter, smere vir brode ens waarna leerders en personeel tydens skooltyd die brode voor-berei sodat dit dan uitgedeel kan word aan minderbevoorregtes. Vanjaar het hul die in-woners van Mapoteng bederf. Hierdie is een besonderse projek van die skool en jaarliks veroorsaak dit groot opgewonden-heid onder almal by die skool. Vanjaar het mnr Christiaan Grobler van Radiators Kuru-man besluit om 'n oorspronkile video opna-me te maak van die dag en sy seun se “dro-ne” gebruik om vanuit die lug af te neem. Die video kan gesien word op Curro Kathu se Facebook blad of op Youtube. PicknPay Kathu het ook hul bydrae gelewer en 60 vars gebakte brode geskenk aan die projek. Almal wat die oggend en dag moontlik ge-maak het word hartlik bedank.

Famsa Kathu opened its doors in July 2009 after an agreement was reac-hed between Famsa Upington and Kumba Iron Ore. Famsa became one of Kumba's community support projects and Kumba is still the main funder of the office. The main purpose for opening the office was rendering therapeutic services to the communities of Kathu and surrounding areas.
Through the years the services of a psy-chologist has been available, and from 2010 – 2016 also a social worker. The so-cial needs in the communities were always part of our area and Famsa with the support of other funders (GDF and Reisa) launched the HOPE community development project.  Therapeutic services along with door to
door involvement and support in the com-munities form the corner stones of FAMSA.
Statistics of therapeutic services show that 3072 people registered as clients in the past 8 years, meaning that 3072 indivi-duals, families and/or households might have benefited from the services that were made available to the community.
Famsa would like to thank not only our main funder, Kumba, but also numerous businesses, individuals and friends of Fam-sa who contributed during these years with donations, etc. This support to the organi-sation, the office and projects contributed to make services available to people from all walks of life.  We pray for God's blessing in the years to come.

Die Afrikaanse Protestante Kerk Ka-thu het op 30 Julie 2017 hul 30ste bestaansjaar gevier. Die gemeente kan met groot dankbaarheid terugkyk na 30 jaar van genade.  Ds. Trollip het tydens die prediking uit 1 Kronieke 29 daarop gewys dat alles wat die gemeente besit en alles wat gedoen is van God af kom. God het aan elke lidmaat die gawes en talente voorsien om te kon bydra om die kerk te vestig. 
Uit die geskiedenis van die gemeente staan die volgende uit:
Die gemeente is op 24 Julie 1987 gestig met 49 belydende lidmate en 50 doop-lidmate. Kort daarna is daar in kombinasie met Olifantshoek hul eerste leraar, prop. PG Stans beroep. Hy is op 20 September 1987 bevestig. Groei in die streek het tot gevolg gehad dat nog twee gemeentes, Kuruman en Postmasburg by die kombi-nasie aangesluit het. Ds. Stans het werklik baanbrekerswerk gedoen om die AP kerk in die Noord-Kaap te vestig. Elke Sondag is 'n
roete van ongeveer 400km gery om in elke gemeente 'n diens te hou. Na vier jaar kon Olifanthoek en Postmasburg 'n leraar deel terwyl Kathu en Kuruman hul eie leraar het.  
Die kerkgebou is op 19 Augustus 2007 amptelik in gebruik geneem en op sy hoek-steen staan die wooorde van Psalm 127 vers 1 waarop die gemeente nog altyd hul toekoms beplan:  “As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou;”
Die geestelike opbou en groei van die ge-meente is nie agterweë gelaat nie. Huis-besoek en maandelikse wyksbyeenkomste is belangrike aktiwiteite in die gemeente.
Na afloop van die erediens het die vorige leraar, Ds Stans vir die gemeente die simboliek van die kerkgebou verduidelik.
Die vroueaksie met Louise Lubbe aan die spits het gesorg vir ‘n heerlike ete in die saal. Daar is heerlik saam gekuier en stig-terslede kon staaltjies uit die verlede op-haal.

Local grade 11 and grade 12 learners from Kathu, Olifantshoek, Deben, Siyathemba and Mapoteng in the Northern Cape have the opportunity to ap-ply for a region specific scholarship.
The programme is being promoted through community high schools in these areas, where learners are encouraged to take advantage of this opportunity.
“These high school learners have limited opportunities to access scholarships, so the Renewable Energy Investment South Africa (REISA) Scholarship Fund, which specifically targets learners in these benefi-ciary towns, means they don't need to com-pete against learners from other pro-vinces,” explained Sizile Mabaso - Chief Community Operations Officer of REISA.
The REISA Scholarship Fund, which was launched two years ago, aims to provide tertiary education funding for youths living within a 50km radius of the solar facility. The focus is to contribute towards human re-source development in fields considered critical for the South African economy. Study fields include teaching, engineering, natural and social sciences, environment and nursing.
Learners from local high schools have the opportunity to follow in the footsteps of their predecessors, one being Tanwyn Wage-naar, who is fulfilling his dreams at the Uni-versity of the Free State. The REISA Scho-larship Fund paid his total tuition fees, which alleviated the financial burden, pre-viously fulfilled by Tanwyn's parents. They are now in a much better position to support Tanwyn's siblings with their primary and se-condary education.
The scholarship has provided for Tan-wyn's study fees and private campus ac-commodation, which has allowed him to be-come more focused on his studies.
During 2016, Tanwyn passed his final ex-
amination with distinctions, and as a reward for his hard work, the university repaid him the tuition fees for all the distinctions and al-located the funds towards his study mate-rial.
Learners in these communities have ac-cess to other bursary opportunities, how-ever the REISA Scholarship Fund is unique in the sense that it is more accessible.
Local representatives conduct road-shows at all local high schools before the scholarship application closing date. The aim of the roadshow is to educate grade 11 and 12 learners and their parents about the scholarship fund and assist them with com-pleting the forms.
The marketing roadshow aims to inspire learners to focus on their studies and future and encourages parents to support the learners with their academic careers.
The programme, promoted through the high schools, to study for a qualification with a minimum of three years, offers full or par-tial scholarships. Schools include Gamaga-ra High School, Kathu High School and Langeberg High School.
Learners can obtain application forms at REISA's local community office or alterna-tively, directly from their schools. TM Com-munications

Notice

Dear Readers Please take note of Our annual shut down.

Closing 8 December 2017

Opening 08 January 2018

Season's greetings to you all !