The Gamagara municipality re-ceived a notice from both Es-kom and Sedibeng Water about their intentions to interrupt the bulk electricity and water supply, un-less the municipality settles its out-standing debt with these suppliers.
According to a spokesperson from the office of the Mayor, Kamogelo Semamai, the municipality currently owes Eskom an amount of R55-million and Sedibeng Water an amount of R8-million. The municipa-lity entered into debt settlement ag-reements with both the above men-tioned suppliers back in June 2016.
The municipality has been expe-riencing billing problems for the past two years and decided to terminate the services of Sebata (the financial system provider) and contracted a new financial system, ie Vesta Tech-nical Services.
The new service provider was tasked to conduct a meter audit be-fore migration to ensure that bills are accurate. However, due to time con-straints, the meter audit could not be completed on time and the migration to the new system was based on the old data. As a result, the municipality continued experiencing problems with our billing after migration to the new system in July 2017 until Octo-ber 2017.
During this period Gamagara could not generate municipal state-ments and as a result their custo-mers could not pay them, including government and business. During the same period, they could not meet their obligations to their bulk supply creditors ie Eskom and Se-dibeng Water as they were not gene-rating enough revenue. However,
the MMS statements were distribu-ted in October 2017.
Gamagara had several meetings with the above mentioned utilities, however they ultimately issued Ga-magara with notices to interrupt their supply as they have not paid them since July 2017. The municipality has since made a R9,7-million pay-ment to Eskom and will continue to pay them as they collect the out-standing debt.
The municipality's primary func-tion is to provide basic services to its residents with minimum or no inter-ruptions. They do this by collecting all levies or monies for the services consumed for the month by the resi-dents. The majority of their billing problems have been resolved and they will be distributing them within this week via the post office as well.
The municipality urges all resi-dents to be responsible citizens by settling all outstanding monies due to the municipality or make neces-sary arrangements to settle such
within the policies of the municipality to avoid any of the following actions:
Disconnection and restriction of electricity and water.
Handover to legal practitioners for collection.
Blacklisting at the credit bureau.
Attachment of the property (ies).
Please note that the municipality takes these actions as the last re-sort, as their primary function is to provide a service and therefore dis-continuing any service negatively af-fects their operations. They however have no choice but to collect the outstanding debt and settle the ab-ovementioned outstanding debt, else the whole municipality, inclu-ding customers whose accounts are up to date, will be interrupted.
It is against this background that they urge all residents with outstand-ing debts to take advantage of the settlement incentives availed by council and settle their debt or make settlement arrangements with the municipality's debt collection unit.
The municipality has set up a com-mittee of senior managers headed by the acting Municipal Manager, who deal with both the Eskom and Sedibeng Water matters, as well as the debt owed to the municipality. They will continue to engage both Eskom and Sedibeng Water to avert any interruption of services, as they believe that this is not necessary. The municipality has enough money to settle both these utilities if the cus-tomers pay their outstanding debts.
Gamagara municipality sincerely wishes to thank all their customers for your understanding, patience and trust you have in them, to deliver on their constitutional mandate.

Monthly, 9400 girl child learners over a period of 12 months from 72 rural schools in the John Taolo Gaetse-we district are to benefit from the launch of the JTG Sanitary Towel Campaign held in Kathu on Monday 13 November 2017.
So said the Member of the Executive Council (MEC) of the Northern Cape for Ed-ucation, Martha Bartlett, addressing re-presentatives of the donors, educational re-presentatives and learners.
Ms Bartlett thanked Kumba Iron Ore Sishen mine, Khumani mine, Sishen Solar Facility, Kathu Solar Park and Kelebogile Trust for joining hands with government to invest in the future of South Africa's child-ren, and in this instance, in that of the girl children.
Ms Bartlett explained that for many girls from impoverished backgrounds, the onset of puberty marks a sharp decline in school attendance and could even lead to their dropping out of school completely. One of the reasons for this high drop-out rate is the
of shame, embarrassment and stigmatisa-tion with dire consequences for the girls' education and consequently their futures.
According to research, lack of access to sanitary towels often results in young wo-men from poorer backgrounds being ab-sent from school or experiencing the loss of human dignity because of having no choice but to use old newspapers or cloths.
Young women in Africa have been re-ported as being absent from school for a pe-riod of at least four days per month. This number can total up to approximately 24 weeks out of 144 weeks in a four year pe-riod of high school. In some instances, these young women suffer from stress and depression.
The MEC also said, “As we approach the 16 Days of Activism Campaign and the fest-ive season, I want to encourage our school communities at large to support and parti-cipate actively against the violence of wo-men and children that exist in our commu-nities. Each one of us, has a responsibility to act against abuse and to report it im-mediately.
“In conclusion, this sanitary towel cam-paign is not just about supplying sanitary towels to young women, it is about making significant life-changing differences. By at-tending classes regularly, they will ultimate-ly be able to participate in economic pros-perity, both for themselves and their fami-lies.”
lack of sanitary protection and lack of know-ledge about puberty.
Because they are unable to afford sanitary
protection and they do not understand what is happening to their bodies, what should be a celebration of womanhood, becomes a time of shame, embarrassment and stigmatisa-tion with dire consequences for the girls' education and consequently their futures.

Sedert vroeg November 2017, suk-kel dele van Postmasburg met wa-terdruk en was daar vir dae geen waterbeskikbaarheid nie. Die warm weer het ook bygedra dat inwoners van dié de-le hul ontevredenheid getoon het.
Die probleem is oorwegend veroor-saak omdat van die waterpype histories van aard is en as lekke of gebarste pype herstel word, 'n kettingreaksie volg wan-neer die druk weer aangebring word. Ook die asbespype word maklik deur druk geaffekteer, soos wat die laaste groot probleem op 'n hooflynpyp langs die mannekragkantoor in Hoofstraat ge-toon het.
Die span het meer as 'n halwe dag moes sukkel om herstelwerk hier te doen, aangesien die asbespyp wat in sy volle lengte gekraak was, ook meer as 2 meter ondergronds oopgegrawe en ver-vang moes word. Intussen moes water uitgepomp word om te kan werk; al is die krane toegedraai, loop die pype se water ononderbroke terug.
Na so 'n herstelaksie eindelik voltooi is, die water oopgedraai is en die druk ge-reguleer is, word asem opgehou dat an-der pype nie weens die drukwisseling ge-affekteer is nie. Nog 'n krisis volg dan wanneer die publiek navraag begin doen as hul nog nie water het nie. Hoërlig-gende dele neem heelwat langer vir watervoorsiening, aangesien die pype eers weer moet volloop om normaal te kan voorsien. Hoër op vat dit net een-voudig langer.
Nog 'n kopseer is dat modder en blok-kasies vanuit die ouer pype wat in die pypleiding beland tydens die herstel-proses, sekere meters se siffies by die meters self blok. Net spesifieke kon-trakteurs wat vir die installasies van hier-die meters verantwoordelik was, kan hierdie operasie uitvoer. Een van hierdie kontrakteurs het verdwyn en nou moet die Tsantsabane munisipaliteit self die nodige aksies uitvoer.
Niks is vanselfsprekend en sonder sy probleme nie. Water is 'n kommoditeit waarsonder die mens, dier en plante geen bestaan kan voer nie.

Willem van der Westhuizen (32), wat vyf kilometer buite Griekwa-stad geboer het, is verlede week sewe keer met 'n .22 antieke geweer dood-geskiet.
Die insident het volgens sy suster, Chris-tine, op Dinsdag 31 Oktober 2017 tussen en 14:00 en 15:00 op die plaas Bontheuwel plaasgevind. Mnr Van der Westhuizen het in sy bakkie gesit toe hy geskiet is.  
Die plaas is langs die Steenkamps, wat 'n paar jaar gelede vermoor is, se plaas geleë. Die jong Don Steenkamp dien tans gevang-enisstraf uit vir die moorde op sy ma, pa en suster.  
'n Werknemer op die plaas, Willem Olyn, het reeds voor die hof verskyn en word aan-gehou. Na wat verneem word, was daar 'n vroeër die dag ‘n woordewisseling tussen hom en Mnr van der Westhuizen.
Nadat hy geskiet is, het die verdagte met Mnr Van der Westhuizen se bakkie in die woonbuurt in gevlug. Toe die SAPD op sy spoor was, het hy die voertuig omgegooi en het hy nog 'n jong persoon in die woonbuurt geskiet, Dion Barends (26) wat tans in Kim-berley in die hospitaal is. Sy toestand is bevredigend.
Die beskuldigde was 'n persoon wat in 'n vertrouensposisie was en wie na alles op die plaas moes omsien wanneer Mnr Van der Westhuizen met rukke van die plaas af weg moes wees.
Die oggend van die voorval, was Mnr Van der Westhuizen egter twee keer by die SAPD Griekwastad om ongelukkigheid wat geheers het, aan te meld.
Willem van der Westhuizen het vyf jaar gelede, na 'n aansoek, die grond van Grondsake vir opkomende boere ontvang en was baie entoesiasties oor die boerdery wat hy bedryf het.
Hy was ongetroud.
Daar word ook verneem dat Mnr van der Westhuizen vroeër by die SAPD aange-meld het dat 'n ander werker toe al vyf dae lank weg was. Na vyf dae het dié werker toe self opgedaag in 'n heel ander  kamp – wat toe daarop dui dat die man, volgens die segspersoon, “totaal deurmekaar was.” Die familie het hul mening oor die situasie aan die SAPD bekend gemaak.
Die oorledene se lyk was heeldag in die son, aangesien die SAPD van die streek in Upington is en eers baie later op-gedaag
het en die forensiese personeel nog later, waarna hy na die hospitaal in Douglas vervoer is.
Mnr Van der Westhuizen het 'n baie goeie verhouding met sy mede bure gehad en ook die Vaalharts boere waar hy gereeld voer moes gaan aankoop weens die droog-te wat geheers het.
Hy was ook 'n gereelde gesig in Postmas-burg – sy ouers en familie woon daar – wanneer hy vragte hout vir braaivleisvure verkoop het.
Sy ouers, Gert en Sarah van der Westhui-zen, van Postdene, Postmasburg, het min woorde. Hulle sê net hulle is stukkend oor hul enigste seun en jongste kind wat nou weg is. Hulle het nog vyf dogters.
Mnr Willem van der Westhuizen se be-grafnisverrigtinge begin op Saterdagog-gend 11 November 2017 om 06:30 by sy ouerhuis in Postdene en die diens gaan plaasvind om 07:00 in die Blinkklip skool-saal.
Innige meegevoel met die familie se groot verlies.

Residents of various neigh-bourhoods in Kathu, amon-gst others Teachers Park and Mapoteng, have had to contend with sewage running along their streets for a very long time.
A resident from Kathu who lives in Leeubekkie Street wrote to the ma-yor of Gamagara and the relevant top management about the “sh*tty” conditions residents have to live in. She alleges that the pump station has been overflowing for 10 years and where she lives “it is normal for sewage to flow down the street like a river.”
She goes on to say that “For the al-most 4 years I have been living here, it has been overflowing almost on a daily basis and nothing is being done ! Nobody cares ! And still the Mayor of Kathu, Mr Ositang and Mr Grond will not even lift themselves to come and have a look at what is going on or give us a solution. For them, it is
easier to just ignore the residents of Kathu and ignore a problem that has been going on for 10 years !”
Whilst before Kumba Iron Ore Si-shen mine used to take care of the maintenance of water and sewage facilities, the municipality has been left to take care of the maintenance themselves for the past few years. Only in exceptional cases would the local mines offer assistance with upgrades, like in Mapoteng Se-sheng where a screen is being in-stalled to filter out foreign objects causing blockages in a pump.
Director of Infrastructure and Ser-vices at Gamagara municipality Ka-giso Ositang, explained that the frequent non-functioning of sewage pumps is in fact due to foreign solid objects being deposited in the sew-age pipe line, causing the pumps to either block and overflow or to damage parts. This is a problem of such dire proportions that the main-
tenance teams of the municipality are constantly having to unblock the one pump after the other. Objects such as braai wood, towels, tennis balls and garments are often found.
Unblocking the pumps keeps the teams occupied to such an extent that they are unable to perform rou-tine maintenance checks on equip-ment.
Mr Ositang appeals to the resi-dents in the Gamagara region to please not deposit any solid foreign objects in toilets.
Meanwhile the Democratic Alli-ance (DA) political party has report-ed the constant flow of sewage to the Green Scorpions. They allege that these sewage problems have been going on for years and that, despite many appeals to the top manage-ment of the municipality, the munici-pality has failed dismally to maintain the sewage pumps due to a lack of funds and competent knowledge.

Kathu residents took to the streets on November 6, 2017 over an al-leged premeditated murder be-lieved to be resplendent with racial un-dertones, stimulated by alcoholic influ-ence.
The visibly irate, youthful community members wanted to give weight to the denial of bail to the perpetrator's third court appearance on the same day.
The hearing was postponed to the fol-lowing day November 07, 2017, but the accused was denied bail by the magi-strate Mr Eshel Davids. The public pro-secutor was Ms Refilwe Zazo. The sus-pect remains in custody until his next ap-pearance scheduled for 08 December 2017.
The culprit, Harry Kotze (33), a resident of Kathu, was having a party with a team of friends during the night of Friday Oc-tober 13, 2017. In a drunken stupor, they saw a team of four young men passing by on the road and hell just broke loose against the passer-bys. The young men were greeted with the uncharacteristic vitriol by the boozing team from inside their yard. As provocation deepened, it is alleged, the young men continued un-abated and finally responded equally, raising the adrenalin of the drunken Kot-ze.
The tragic incident happened in front of the TVET Kathu College where Kotze and his team were probably braaiing and boozing at a residence. The four victims aged 18-22 received a torrent of blas-phemous remarks, accompanied by the infamous k-word from the white boozers.
While the young men were walking on the road, the white gentleman got into his bakkie, approached them at a fierce speed and managed to knock one of them down. Still in a sense of madness, he made a sharp u-turn and bumped another.
While two were aground, the other two ran away. The monstrous Kotze viciously chased the two with the intention to finish off his lethal act. One ran and hid himself behind a tree trunk. The forth one was al-so chased, but he successfully escaped from the demon-possessed Kotze.
According to sources, Mr Kotze went back to the party with celebratory joy where he is alleged to have said, “I have killed the two k . . . . . s.”
The surviving, yet seriously injured Eshric Molino, managed to crawl back home where he narrated the tragedy to his parents who eventually took him to the police station during the same night. Thereafter, the father took his injured son to the Kuruman hospital.
On his return from Kuruman, the father directly went to the scene of the tragedy,  only to find Alcardo Crew (20) still lying on the ground bleeding profusely. He went to inform the police around 04:00 that the other victim still needed atten-tion. He was taken to hospital, but suc-cumbed to his injuries by approximately 07:00 on Saturday 14 October 2017.
Boitumelo Lekgadi, one of the ANC organisers of the protest, said that days of racial discrimination are supposed to be over and that those found perpetua-ting it deserve exemplary penalty to inhi-bit those still harbouring hidden agen-das.       

RE/MAX Kalahari is vanjaar 10 jaar oud en die maatskappy on-derskei hom steeds as een van die top eiendomsagentskappe in die streek.
Nie net bied hulle 'n een-stop winkel vir alle eiendomsbehoeftes nie, hulle bied ook 'n persoonlike aanslag deur hul kliënte se beste belange op die hart te dra.
Die sukses van die besigheid kan ook gesien word in die agente se pres-tasies.
Die volgende agente van RE/MAX Kalahari top presteeders is in die RE/-MAX Suid-Afrika groep wat verhurings aanbetref, vir die jaar tot op datum.
Charlene Maritz van die Kathu tak is algeheel eerste in die land en onder-skei haar as Top Agent vir RE/MAX Eiendomme in Suid-Afrika.
Elretha van der Merwe (Kuruman) en Maree Ras (Kathu) is onderskeidelik vierde en agtste in die land en vorm deel van die top 10 RE/MAX agente in Suid-Afrika.
Die RE/MAX Kalahari span wil van die geleentheid gebruik maak om dié agente geluk te wens met hul pres-tasies en bedank hulle vir hul volge-houe harde werk.
RE/MAX Kalahari bedank ook al hul bestaande kliënte vir hul ondersteu-ning die afgelope jare en verwelkom ook alle voornemende kliënte.
Skakel hulle gerus vir al u eiendoms-behoeftes by