20
Fri, Oct
42 New Articles

Na meer as 'n dekade nadat Sarah Beukes van Loubos in die Mierga bied wreed vermoor en verkrag is, is haar moordenaar uiteindelik vasgetrek en gevonnis. Sarah Beukes is op 02 Februarie 2007 vermoor en dit het geblyk asof Sarah ook net een van dae misdaadstatistieke van Suid~Afrika sou word. Die verdagte Eirico Beukes is egter op 15 Februarie 2017 In die upington streekshof tot twintig jaar gevangenisstraf vir die moord en verkragtlng opgelé. In die velede was daar al ‘n optog en talle vergaderings met roIspelers, want dit het voorgekom of daar nie baie moeite gedoen word wanneer 'n arm persoon vermoor is nie. Hierdie suksesvolle vervolging en gepaardgaande gevangenisstraf het die hoop Iaat opvlam dat al die moorde wat koud geword het ook aandag sal kry en tot arrestasies sal lei. Speursersant Charies Bok was die ondersoek beampte in hierdie saak. 

Operations at Kathu Solar Park (which is nearing 25% completion) are being thwarted by workers demanding new bonuses. This comes as the fixed term contract for installing foundations is drawing closer.Workers from one subcontractor are dissatisfied with this prospect as they will be without jobs when their fixed term contracts end. They believe they are even entitled to back bonuses, since September 2016 even though these benefits do not form part of their contracts.

With 6 weeks left in their contract, these writers downed tools and started protesting at the main entrance to the Kathu Solar Park. They overturned the security cubicle as well as portable toilets and laid branches and stones across the public T25 road. 

Several attempts at negotiation were unsuccessful in reaching the agreement and finally, a hearing was organized for the protesters by their company according to Labour Law. It was found though that the demands were unwarranted and that they had participated in unlawful behavior They were dismissed and replacement workers were hired. The dismissed workers were not happy with this outcome and continued their protest action. On Tuesday 07 March 2017 the plant was deserted with only security personnel left, as the protester had become violent. The public is warned to use caution when using the public T-25 road as the Situation is still unsettled.

The Freedom of Expression Institute (FXI) visited Kuruman to address community representatives on matters of constitutionality and rights that ought to protect them on March 03 2017. The head of the outreach unit, Siphiwe Segodi. said that communities and organizations dealing with unemployment, women and the general public need to be capacitated on how to deal with pertinent Issues on access to information and laws that deal with pertinent rights. He sends that ignorance in the interpretant on of the law has cost communities their deserved rights while being manipulated by the enlightened few. The organization believes that information is powerful therefore those still in the dark need to be capacitated to narrow the gap societal needs. A Satellite office coordinated by Patrick Masilo in town invited a number of organizations and Individuals to attend the seminar on how to access such crucial information and how to spread it to the community. He further said that an enlightened community has a right to use local authorities to stand on their behalf in showing some problems and this is achievable. The community or representatives are very conversant of their rights. Also in the meeting was a Human Rights Commission officer Lesego Rhapaane from Upington who dwelt on how to access and effectively information for the benefit the broader community.

Fallowing the Kathu Gazette's request prepaid meters. The Municipal Communications Officer. Kamcgelo Semamai. responded on Wednesday 08 March 2017 as follows: ‘ The numbers at outstanding meters have been confirmed and the contractor has ordered the meters. They have already covered almost all areas in Kathu. Mapoteng and Sesheng with installations. On Tuesday 07 March 2017 around 11:00 the contractor reported that only 17 houses were still outstanding. in Mapoteng. Approximately 220 houses in Kathu where still to be connected by Tuesday and Wednesday, but the contractor committed to being finished on Thursday 09 March 2017 for the 39 businesses that still needed to be connected or installed. The contractor committed to concluding all installations by Thursday 09 March 2017. Mr. Semamal explained that the municipality is aware of individuals from independent electrical companies who were assisting households who had run out of electricity to 'connect. but this process Is not authorized by the municipality's electrical department or unit and therefore they may be monitored closely‘to 8V0ld any possible abuse. He concluded by saying that the municipality party will also formally apologize to all consumers tor the inconvenience.

Die naweek van 24-25 Februarie 2017 was lede van die Demokratiese Alliansie (DA) vanuit alle uithoeke in die Noord-Kaap in Kimberley byeen vir 'n provinsiale raadsvergadering. Verskeie aspekte van dié party is deurtrap en behandel tydens 'n lang vergadering van raadslede, lede van die wetgewer en lede van die parlament. Die leier Andrew Louw, het ook ten aanvang van die vergadering ‘n duidelike boodskap oorgedra oor die huidige staat van die Noord-Kaap. verwysende na kwel- en knelpunte In die huidige tydvak en bestel op pad na 2019. Mnr Louw het onder andere verwys na dIe provinsiale rede van Premier Sylvia Lucas die vorige Donderdag en na dIe ongevoelige haatspraak verwys waaraan sy skuldig bevind is deur kwetsende benamings ten opsigte van die Khoisan te gebruik. Daar is egter opgemerk dat sy intussen 'n apologie in n advertensie in die media aangebied het. Ook het hy by verwys na die swak, rassistiese uitlatings na die afsterwe van Joost van der Westhuizen - 'n rugby legende wat vir die hele land sy merk gemaak het. “Mede demokrate", het mnr Louw gesé, “hierdie land sal nooit die rasseskeiding oorwin wat voortdurend die demokrasie bedreig vir solank as wat onverdraagsame regeringsleiers, van 'n onverdraagsame politieke party, die toon aangee nie." Die Demokratiese Alliansie is verbind om die stryd teen rassisme die stryd aan te sê, daarom is die party se standpunt in geskryf - swart op wit - op die Teen-Rassisme Gelofte wat lede geteken het. Die mislukking van die regering om hoop aan ons kinders en nageslagte te gee, is nog 'n motivering vir die DA om vanaf 2019 hierdie leemte te vervul. Onder die ANC se Ieierskap het werkloosheid in die NoordKaap van 36% in April 2013 tot 43% in Desember 2016 gestyg. Werkloosheid affekteer elkeen, maar hoofsaaklik swart Suid-Afrikaners wat uitgesluit is by indiensneming, maar nou ook uitgesluit is van toegang tot onderwys en geleenthede deur die huidige regering. Die ANC het nie net gefaal om hoop aan Suid-Afrikaners te gee nie, maar het ook misluk met dienslewering. Die staat is gakaap deur die Guptas, die Blocks van die land en faksionalisme 'n Prominente voorbeeld is die situasie in die Gasondheidsdepartament, wat op sy kniëe gebring is deur aanslae van twee opponerende aanspraakmakers. naamlik Sylvie Lucas en Zamani Saul. Elk wil die guns werf van die arbeidsforums om stemme te verseker. Die govolg is dat gesondheidsdienste sla aan die mees kwesbare mense in die gemeenskap daar onder lei. Dit kan nie ontken word dat die ANC regering die party en al sy gekosé uitvoerders eerste stel en die mense van die Noord-Kaap met die agtersitplek tevrede moet wees nie. Dit is onaanvaarbaar,  maar telkens sien ons hoe Zuma - die dief - hoër geplaas word as gewone Suid-Afrikaners, het Mnr Louw gesé die afwaartse spiraal van die ANC, as gevolg van 'magshongerte, ambisie en gulsigheid, moet vir ons n waarskuwing wees om nie in dieselfde strik te val nie. Die DA moet walk om nie persoonlike sake bo sy doelsteliings te plaas. Die mense van die Noord-Kaap maak staat op die DA om hulle uit hierdie neerdrukkende situasie te red. Die DA moet vertroue wek as 'n etiese komponont van 'n affektiewe, aleternatiewe regering deur pro-aktief die DA 69 ldeologie van ”Een Nasie, Een Tookoms met oortuiging na die mense te bring. Te alle tye moet die DA verseker dat hy die morale grond (Sy standaarde) hoog hou. Die balangrikheid om die oog op die prys te hou deur eengesindheid te bly en nie die doemprofete toe te laat om die kwaad van ras, geslag, of etniesiteit te saai om verdeling tussen die DA-Gelerde te bring nie, is 'n belangrikheid om bedag op te wees. Met die oog op 2019 - ten alle koste moet saamgestaan word. Mnr Louw het afgesluit met dié aanhaling van Frederick W Robertson "To believe is to be happy; to doubt Is to be wretched. To believe is to be strong Doubt cramps energy. Belief is power. Only so far as man believes strongly, mightily, can he act cheerfully, or do anything that is worth  doing."

 

The Eskom Corporation took a bold decision to go a nationwide campaign to educate consumers about the risks associated with negligence, ignorance and associated dangers in either. The abuse or use of electricity. The campaign that ran from. February 13 to 03 March 2017 comes against the backdrop of reported fatalities especially "children” who get electrocuted out of sheer ignorance on their part and negligence on the parental or guardianship side. The roadshow campaign in the district was conducted at Gasese village on March 03. 2017 by Eskom's Sustainability and Risk Division, where officials advised community members to take precautionary measures that ensure the safety of children in particular and the general public. The public was also educated on electrical safety and the relevant dangers and how they I can ensure their own safety. Another gray area that has cost many lives is theft of cables. Tampering with the meters and trying to outwit or bypassing the normal connections. 

yane Estate, Kathu. Allegedly the sliding door was forced open and a cellphone and TVs were stolen. Later the evening, Andre Schoeman, one of the volunteers of Kathu SAPS Sector Policing, gave information to Sergeant Ben Eiman of Kathu SAPS about a suspected vehicle he saw the morning at Kudunyane. Sergeant Ben EIman, Constable Roselyn Smous and Constable Meshak Mosesane did not waste any time and immediately followed up on the information. They found the suspect with his vehicle and also confiscated the stolen goods. The value of the stolen property is about R13 500. A 22-year white male was arrested for housebreaking.