Graad 7 voorslag evalueringsnaweek

Streek / Regional
Typography

Jeuglid Simoné Wiid het gedurende die naweek van 9 - 11 September 2016 die Voorslag Evalueringsnaweek van Die Voortrekkers bygewoon te Barkly-Wes.

Na afloop van ’n Laerskool Jeuglid se loopbaan wil elkeen graag aan haar-/homself bewys dat sy/hy iets besonders in Die Voortrekkers geleer en beleef het. Dit is om hierdie rede dat daar ’n toekenning soos Voorslag is.

Jeuglede wAT ‘n bepaalde aantal diensjare het, hul Graadwielwerk en ‘n sekere hoeveelheid spesialisasies en kampe voltooi het, kwalifiseer om aan hierdie evaluering deel te neem.

Gedurende die kamp word die Jeuglid as mens, as Voortrekker en as Afrikaner/landsburger geëvalueer. Die Jeuglid moet sekere liedere ken en moet ook in staat wees om ‘n volledige vlagparade te hanteer.

Na afloop van al die evaluerings word die Jeuglede bederf met ‘n dinee.

 

Kathu Voortrekkers se verteenwoordigers by die Voorslag evalueringsnaweek: Voor vlnr: Steven Botha (Kommandoleier), Leana Botha (Kommando Jeugleier), Stefan Botha (Kommando Jeugleier), Simoné Wiid, Santie van der Merwe (Adjunk Kommandoleier : Verkenners). Agter: Nicolaas Zaayman (Heemraad).

Jeuglid Simoné Wiid het gedurende die naweek van 9 - 11 September 2016 die Voorslag Evalueringsnaweek van Die Voortrekkers bygewoon te Barkly-Wes.

Na afloop van ’n Laerskool Jeuglid se loopbaan wil elkeen graag aan haar-/homself bewys dat sy/hy iets besonders in Die Voortrekkers geleer en beleef het. Dit is om hierdie rede dat daar ’n toekenning soos Voorslag is.

Jeuglede wAT ‘n bepaalde aantal diensjare het, hul Graadwielwerk en ‘n sekere hoeveelheid spesialisasies en kampe voltooi het, kwalifiseer om aan hierdie evaluering deel te neem.

Gedurende die kamp word die Jeuglid as mens, as Voortrekker en as Afrikaner/landsburger geëvalueer. Die Jeuglid moet sekere liedere ken en moet ook in staat wees om ‘n volledige vlagparade te hanteer.

Na afloop van al die evaluerings word die Jeuglede bederf met ‘n dinee.

 

Kathu Voortrekkers se verteenwoordigers by die Voorslag evalueringsnaweek: Voor vlnr: Steven Botha (Kommandoleier), Leana Botha (Kommando Jeugleier), Stefan Botha (Kommando Jeugleier), Simoné Wiid, Santie van der Merwe (Adjunk Kommandoleier : Verkenners). Agter: Nicolaas Zaayman (Heemraad).