VLV erelid word vereer vir 75 jaar diens

Streek / Regional
Typography

 

Die Voorsitter van Kuruman se VLV-tak, Marianne Vorster, het op Woensdagmiddag 1 Februarie 2017 haar 75ste Diensjaartoekenning met diepe dankbaarheid en waardering aan Charlotte Engelbrecht oorhandig vir vele jare se volgehoue dienslewering en belangstelling. Sy is reeds sedert 1942 lid van VLV.

Charlotte het haar skoolloopbaan in Wolmaransstad begin en gematrikuleer te Hoërskool Vryburg waar sy ook as hoofmeisie verkies is.

Sy het haarself daarna as destydse Huishoudkunde onderwyseres aan die Paarlse onderwyskollege bekwaan.

In 1942 het sy by die VLV aangesluit en met Tony, ‘n kollega, getrou. Sy het as sekretaris en saamroeper vir die VLV gedien en vir 48 jaar as beoordelaar.

In die vyftigerjare het sy die SAVLU beoordelaars-eksamen voltooi en die tak en Landbouskou se Leefstyl artikels met die nodige presiesheid beoordeel. 

Charlotte het ywerig op hoogte gebly van wat vereis word deur die VLVK Handleiding sorgvuldig te bestudeer,  elke inligtingsdag by te woon en elke artikel wat vir konferensie en kongres ingeskryf en terug gebring is se kommentaar deeglik te bestudeer.

In Maart 2005 het Charlotte erelidmaatskap van die tak ontvang.

Kuruman se VLV is opreg dankbaar vir die opbouende wyse waarop sy die lede met haar kritiek gelei en touwys gemaak het.

 

2005 se Voorsitter, Marelie Keuler oorhandig ‘n gedenkbord en erelidmaatskap aan Charlotte Engelbrecht.

 

 

Charlotte, waar sy haar 75-jaar Diensjaartoekenning ontvang het. 

 

Die Voorsitter van Kuruman se VLV-tak, Marianne Vorster, het op Woensdagmiddag 1 Februarie 2017 haar 75ste Diensjaartoekenning met diepe dankbaarheid en waardering aan Charlotte Engelbrecht oorhandig vir vele jare se volgehoue dienslewering en belangstelling. Sy is reeds sedert 1942 lid van VLV.

Charlotte het haar skoolloopbaan in Wolmaransstad begin en gematrikuleer te Hoërskool Vryburg waar sy ook as hoofmeisie verkies is.

Sy het haarself daarna as destydse Huishoudkunde onderwyseres aan die Paarlse onderwyskollege bekwaan.

In 1942 het sy by die VLV aangesluit en met Tony, ‘n kollega, getrou. Sy het as sekretaris en saamroeper vir die VLV gedien en vir 48 jaar as beoordelaar.

In die vyftigerjare het sy die SAVLU beoordelaars-eksamen voltooi en die tak en Landbouskou se Leefstyl artikels met die nodige presiesheid beoordeel. 

Charlotte het ywerig op hoogte gebly van wat vereis word deur die VLVK Handleiding sorgvuldig te bestudeer,  elke inligtingsdag by te woon en elke artikel wat vir konferensie en kongres ingeskryf en terug gebring is se kommentaar deeglik te bestudeer.

In Maart 2005 het Charlotte erelidmaatskap van die tak ontvang.

Kuruman se VLV is opreg dankbaar vir die opbouende wyse waarop sy die lede met haar kritiek gelei en touwys gemaak het.

 

2005 se Voorsitter, Marelie Keuler oorhandig ‘n gedenkbord en erelidmaatskap aan Charlotte Engelbrecht.

 

 

Charlotte, waar sy haar 75-jaar Diensjaartoekenning ontvang het.