Kathu Voortrekkers het op Vrydag, 16 September 2016, ‘n Boemelaarsmiddag by die terrein gehou. Elke jeuglid en volwassene moes aantrek soos ‘n boemelaar, waarna elke span hul eie skuiling moes bou en “boemelaarskos” eet.

Die doel van die aktiwiteit was om aan die jeuglede ‘n praktiese voorbeeld te gee van wat dit is om in iemand anders se skoene te loop, asook dat ons dankbaar moet wees vir ons ouers en familie wat ons versorg.

Nadat Ds. Hans Britz, leraar van die Hervormde Kerk, Kathu, die middag op die toepaslike wyse geopen het, het elke jeuglid en volwassene begin werk maak van hul skuilings. Kartonbokse, sinkplate, plastieksakke en selfs ‘n verlore baksteen of twee is gebruik om die skuilings te bou.

Ds. Hans en sy eggenoot, Ina, het die spanne beoordeel en Mienke Pretorius as die Boemelaar van die dag aangewys. Die Bye (Graad 2) en die Meerkatte (Graad 3) het die beste boemelaarskuiling gebou.

 

Mienke Pretorius - Boemelaar van die dag.

 

 

 

Die Boemelaarspan van die dag, vlnr: Tania van Rooyen, Hesmari Eksteen, Adriaan Opperman, Danya Lubbe, Daleen Loots, Annika Greyvenstein, Marli Loots en Karien Fourie.

Die Voortrekker Jeugbeweging is op 30 September 1931 deur wyle Dr C.F. Visser (en ander rolspelers) in Bloemfontein gestig.  Agt en ‘n half dekades later is Die Voortrekkers nog steeds dié organisasie waar kinders van alle ouderdomme pret in die natuur kan beleef, kampe kan bywoon, op staptogte gaan, aan spesialisasies werk en nog vele, vele meer.  

Die Nasionale Komitee : Bemarking van Die Voortrekkers het in samewerking met Jak de Priester, die welbekende Afrikaanse sanger, gedurende 2015 ‘n lied geskryf waarin Voortrekker-wees uitgebeeld word.  Die lied is gedurende 2016 by verskeie feesgeleenthede gesing.   Enkele van die lirieke lees soos volg:

“Ons spore lê vêr oor die land

Tot oor die see se witste sand

Ons vure sal steeds helder brand

Ons vier ons vryheid in ons land

 

Want ons harte is hier in die veld

waar die doringbome groei en strome vloei

elke dag en elke nag bring nuwe krag

Maak ons nuwe spore

Voortrekkerspore

 

Ons spore lê vêr oor die land

Ons maak 'n kampvuur selfs in die sand

En ons almal bou 'n hegte band 

Ons vorm die toekoms van ons land”

 

‘n Logo, “Die Voortrekkers trap nuwe spore”, is ontwikkel om gebruik te word met alle korrespondensie gedurende 2016.  

 

 

 

Kathu Voortrekkers het ook ‘n groot mylpaal gedurende 2016 behaal.   Op 10 Maart 1976 is die plaaslike tak van Die Voortrekkers gestig en vir die afgelope 40 jaar vind spanbyeenkomste Vrydag middae by Haakdoringstraat 16 plaas. 

 

Vir meer inligting rondom Die Voortrekkers besoek die webwerf www.voortrekkers.co.za of besoek Kathu Voortrekkers tydens spanbyeenkomste.

Jeuglid Simoné Wiid het gedurende die naweek van 9 - 11 September 2016 die Voorslag Evalueringsnaweek van Die Voortrekkers bygewoon te Barkly-Wes.

Na afloop van ’n Laerskool Jeuglid se loopbaan wil elkeen graag aan haar-/homself bewys dat sy/hy iets besonders in Die Voortrekkers geleer en beleef het. Dit is om hierdie rede dat daar ’n toekenning soos Voorslag is.

Jeuglede wAT ‘n bepaalde aantal diensjare het, hul Graadwielwerk en ‘n sekere hoeveelheid spesialisasies en kampe voltooi het, kwalifiseer om aan hierdie evaluering deel te neem.

Gedurende die kamp word die Jeuglid as mens, as Voortrekker en as Afrikaner/landsburger geëvalueer. Die Jeuglid moet sekere liedere ken en moet ook in staat wees om ‘n volledige vlagparade te hanteer.

Na afloop van al die evaluerings word die Jeuglede bederf met ‘n dinee.

 

Kathu Voortrekkers se verteenwoordigers by die Voorslag evalueringsnaweek: Voor vlnr: Steven Botha (Kommandoleier), Leana Botha (Kommando Jeugleier), Stefan Botha (Kommando Jeugleier), Simoné Wiid, Santie van der Merwe (Adjunk Kommandoleier : Verkenners). Agter: Nicolaas Zaayman (Heemraad).

Dea Smith van Faire de la Pâtisserie in Pretoria het van Donderdag 6 tot Sondag 9 Oktober 2016 'n troukoekversieringskursus by Café @ Tshimo in Kathu kom aanbied. Dames van so ver as Lime Acres en Upington het die kursus bygewoon. Hulle het verskeie tegnieke geleer, onder andere hoe om eetbare kant te maak, hoe om fondant rose te maak en hoe om ‘n laag van ‘n koek met suiker kristalle oor te trek. Die groep is dit eens dat dit 'n ongelooflike leerervaring was. Die volgende kursus word reeds beplan vir vroeg in 2017.  

 

Agter: Zanie Jordaan (Lime Acres), Nancy Jeanette (Kathu), Dea Smith (Pretoria), Judy de Klerk (Upington) en Hettie du Plessis (Kathu). Voor: Andreahet Titus (Upington), Misha Laubscher (Upington), Abigail de Koker (Kathu) en Marlene van Schalkwyk (Daniëlskuil).

Adulescentia-Uitgewers het besluit om kinders onder die ouderdom van twaalf die wonderlike geleentheid te bied om hulle skryf vernuf in ’n saamgestelde storie- en digbundel te publiseer. Nie alleen kan hulle daarmee ’n lekker sakgeldjie verdien nie, maar dit wakker ook die liefde vir kreatiewe skryfkuns aan vanaf ’n baie jong ouderdom.

Handgeskrewe of getikte gedigte of stories kan aan Ria Richards per e-pos of gewone pos gestuur word, wat dit dan sal verwerk in die korrekte formaat vir publikasie. Getekende of geverfde prentjies wat by die storie/gediggie sal pas, is ook baie welkom.

Die gedig of storie moet die kind se eie kreatiewe werk wees. Nie iets wat van die Internet afgelaai word, of uit ’n boek kom nie. (Mamma’s en pappa’s mag ’n bietjie help, maar onthou om binne die raamwerk van die kind se ouderdomsgroep te hou.)

Gedigte: Minimum van ten minste drie versies met vier reëls elk. Afhangende van die kind se ouderdom. Enige onderwerp.

Stories: Minimum van 500 – 800 woorde. Afhangende van die kind se ouderdom. Enige onderwerp.

Vergoeding word betaal in die vorm van driemaandelikse tantième. (Persentasie van boekverkope vir daardie termyn en afhangende hoeveel kinders se skryfwerk is in die spesifieke publikasie.)

Epos asseblief alle inskrywings tesame met die voltooide intekenvorm aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of pos dit aan: Ria Richards, Posbus 429, Sundra, 2200.

Intekenvorms kan ook by Ria verkry word via e-pos.

Jacqueline Jordaan (Gemeenskap Ontwikkeling Werker), in samewerking met die maatskaplike werker, Binnelandse Sake, die VGK Kerk en die Christen Gemeente in Danielskuil het in 2012 ‘n massa troue program begin, waar sy paartjies wat lank saamwoon, aanmoedig om in die huwelik te tree.

In 2012 het sewe paartjies in die huwelik getree, 10 paartjies in 2013, was 15 paartjies in 2014, 20 paartjies in 2015, en in 2016 is 18 paartjies getroud.

Die plaaslike maatskaplike werkers doen eers ‘n huweliksverreikingsprogram met die paartjies en Ds. Apostel Williams van Christen Gemeemte Kerk seën die huwelik en Binnelandse Sake bevestig die huwelik. Die jaar was die troue by die AGS Die Woord kerk.

Jacqueline kan met trots sê dat die lewensomstandighede van die paartjies heelwat verander het. Mans en vroue verstaan albei hul onderskeie rolle in die huishouding, hulle respekteer mekaar en hulle huise het meer orde begin kry. Hierdie positiewe verandering motiveer haar om aan te gaan met die program. Baie van die paartjies het teruggekom om hul waardering teenoor haar uit te spreek.

 “Ek geniet dit om ander te help en help graag waar ek kan. Vir baie mense is dit dalk tyd mors, maar dit verskaf vir my groot plesier as ek aandeel daarin het wanneer iemand se droom waar gemaak word,” sluit Jacqueline af.

Van die Diereforumlede van Postmasburg wat gehelp het. Vlnr. Vicky Henrico, Tina Snyman, Thea Fourie, Liezl Calitz, Wilma Van Zyl en Daphne Benade.

 

‘n Langverwagte ideaal het op 3 Oktober 2016 vir die plaaslike Diereforum gerealiseer met die besoek van veeartse en personeel vanuit verskeie

gebiede om gespesialiseerde diens aan die diere van behoeftige persone te verskaf en sodoende die lewe van hierdie diere te verbeter.

Drie vroueveeartse, dokters. Lea Shuda, Maike Otterman en Ashley Pretorius, saam met die beheervoerende tegnikus van die provinsie, mnr. Deon Kriel van Kimberley en verskeie ander dieregesondheid tegnici en gewillige helpers, was die weldoeners wat ‘n groot aantal diere onder hande gehad het.

‘n Bussie en ander voertuie vanuit Kimberley, Upington, De Aar en Calvinia het by ‘n perseel in die Industriële gebied van Postmasburg byeengekom vanwaar die dienste uitgevoer is. Persone vanuit die provinsie het verskillende dienste verrig – Kimberley, De Aar, Upington, Kuruman, Calvinia en selfs vanuit Van Zylsrus was iemand teenwoordig en Postmasburg se Forum en helpers was raakvatters.

Hierdie dienste word hoofsaaklik gedoen vir eienaars van honde wat dit nie kan bekostig om operasies soos sterilisasies en ander belangrike mediese hulp aan oorwegend katte en honde te laat doen nie. Die vorige week het Diereforumlede en medewerkers die woongebiede besoek en

diesulkes geïdentifiseer.

Hierdie aksie is geïnisieer uit die verpligte diens wat staatsveeartse na voltooiing van hul studies moet doen (CCS) wanneer hul beskikbaar kan wees.

Waar behoeftes bestaan word die kantoor in Kuruman gekontak wat dan volgens hierdie behoeftes ‘n tydrooster in die streek bepaal.

Tydens die besoek het 60 diere onder die bekwame hande van die veeartse en medewerkers deurgeloop, wat 52 honde en 6 katte se sterilisasies en kastrasies insluit. Ongelukkig moes 3 diere “uitgesit” word weens katgriep en ‘n werpsel van 9 is ook “uitgesit” omdat die eienaars hulle nie wou hê nie - ‘n aanduiding van hoe effektief en hoeveel waardering daar vir die steriliasies is.

Daar word verneem dat daar Donderdag (datum nie bekend) ook by die gemeenskapsentrums van Postdene, Newtown en Boichoko inspuitings gratis teen hondsdolheid vir alle honde en katte toegedien gaan word omdat die siekte ook in dié area teenwoordig is.

Hierdie besoek was ook ‘n uitkoms vir baie diere wat die bose kringloop van ongekontroleerde aanteel en die gevolglike swaarkry van die diere weens verskeie faktore – buite hul beheer - moet ondergaan.