Kalahari Golf Challenge 2017

Club Sport
Typography

Die jaarlikse Kalahari Golf Challenge het vanjaar plaas-gevind vanaf 8 tot 11 Maart. Vanjaar se toernooi was amptelik die agtiende byeenkoms waartydens verskeie gholfspelers deelgeneem het. Die Kalahari Golf Challenge word aangebied deur Sishen Gholf Klub. Japie van Dyk, die Klub Kaptein se-dert 2011, en sy komitee van 2017, was grotendeels verantwoordelik vir die groot geleentheid, wat reeds ont-staan het vanaf 2000. Oorspronklik het die Golf Chal-lenge ontstaan, omdat 'n paar spe-lers destyds meer ernstig teen me-kaar wou meeding, maar ook omre-de dat fondse ingesamel moes word.  Die toernooi het klein begin, maar met verloop van tyd baie gegroei en vanjaar het om-en-by 250 spelers deelgeneem. Die jaarlikse toernooi lok verskeie spelers vanaf verskeie plekke onder andere Rustenburg, Pretoria, Jo-hannesburg, Bloemfontein, Port Shepston asook vanaf omliggende dorpe soos Black Rock.Die toernooi geskied oor die loop van vier opeenvolgende dae, ge-woonlik vanaf 'n Woensdag tot 'n Saterdag. Die eerste twee dae is IPS en die laaste twee dae word Better Ball gespeel soos die spelers in hul gholftaal praat.  Al vier dae se punte word dan bymekaar getel en so word dialgehele spanwenner en onder-skeidelik 'n dames-en manswenner bepaal. Vanjaar was die dameswenner, El-sa van Wyk, die manswenner, An-drew Seme en die algehele span-wenner was die spelers van die borgspan DTS vir spelers om te kan deelneem aan die gholftoernooi, moet hulle om-en-by 'n jaar voor die tyd al inskrywings voltooi en indien. In-skrywings vir volgende jaar open ge-woonlik vanaf Augustus maand. Wat die Kalahari Golf Challenge ook 'n heerlike geleentheid maak vir nie net die spelers nie, maar ook vir die gemeenskap, is dat daar daag-liks gaskunstenaars optree wat 'n lekker gees tot die hele samesyn meebring. Vanjaar was Pieter Koen, Dewald Dippenaar en Anton Botha van die gaskunstenaars wat gesorg het vir 'n goeie gees daagliks en saans.Vanjaar se sukses vir 2017 se Challenge, kan, volgens Japie, toe-geskryf word aan die feit dat baie goeie terugvoering aan hul gegee is, asook, omdat sommige spelers sommer reeds die week laat weet het dat hul volgende jaar se Chal-lenge sal bywoon.
Tans word die toernooi gehou, nie om wins te maak nie, maar wel vir die versekering dat die Challenge moet voortbestaan en dat die spe-lers die spel moet geniet mooie omgewing van die Kalahari. Hierdie is ook Sishen Gholf Klub se grootse gholftoernooi en die lede van die komitee streef daarna dat die toernooi vir nog 'n hele aantal jare moet plaasvind en voortbe-staan.