PT1-Kragmeters krisis veroorsaak chaos in Kathu

Hoofnuus / Headline
Typography

Baie inwoners van Kathu het verlede week omtrent rondgeskarrel toe dit aan die lig kom dat die Gamagara plaaslike munisipaliteit sekere voorafbetaalde kragmeters moet onvang. Dit was spesifiek die meters waarvan die nommer begin met PT1. Daar is glo n nuwe kontrak met n nuwe verskaffer gesluit en die laaste dag wat die ou veskaffer voorasbetaalde krag sou verskaf was 28 Februarie 2017. Dan moes inwoners reeds 'n nuwe kragmeter onvang het... Maar so eenvoudig was dit nie. Alhoewel betroubare bronne aandui dat daar reeds in September 2017 besluit is om van die nuwe verskaffer gebruik te maak , het Jan en San Publiek dit eers verlede week te hore' gekom. Paniek en pandemonium het uitgebreek onder die inwoners toe die nuus aan die lig kom. Die Gamagara munisipaliteit is omtrent oorstroom van die ergerlike inwoners wat hul name op 'n lys gaan sit het om so gou moontlik n nuwe meter te bekom. Die werklike chaos het egter op 01 Maart 2017 posgevat toe inwoners nie meer voorafbetaalde krag vir di ou meter kon koop nie en nuwe meters nog nie by jul huise geinstalleer is nie. Party mense het dae afgevat by hul werke om tuis te wees wanneer die nuwe meter geinstalleer moet word. Ander het weer gekla dat hul eenhede op was en hul nie nog kon koop nie. Toe begin die rillerstories van bloed wat by die vrieskaste uitloop, sake ondernemings wat in die donker sit, elektriese mediese toerusting wat nie gebruik kon word en dagvaardigins, dagvaardigins en nog dagvaardigins. Hoekom kom die publiek toe eers daarvore te hore? Dit is die vraag op almal se lippe. Sekerlik moes daar n gladde oorgangsfase gewees het? As gevollg van die werkslading is onafhanklike kontrakteurs ingebring om te help met die vervsnging van die meters. Die munisipaliteit se eie elektrisiens kon egter om die een of ander rede hand bysit nie. Onskuldige munisisipale werkers is oorval met klagtes asook beledigings. Intussen het die Demokratiese Alliansie se Melinda Hattingh, MPL en die DA se Kiesafdelinghoof vir die Kalahari in 'n media vrystelling gedateer 03 Maart 2017 bekend gemaak dat die DA opdrag gegee het aan regsadviseurs om regstappe te neem teen die Gamagara munisipaliteit direk verantwoordelik vir die ongerief en verliese wat inwoners nou moet verduur wie se meters nog nnie omgeskakel is nie.