Young scientists clinch gold in China

Internasionaal / International
Typography

Twee leerders van Duineveld Hoër-skool in die ZF Mgcawustreek het op 01 April 2018 in Beijing China goue toekennings behaal tydens hul deelname aan die Internasional Science Fair kompe-tisie. Hulle is Marizaan Saunderson en Marilet  Knoesen.
Die Kalaharistreek het vanaf 03 - 05 Okto-ber 2017 aan die 37ste International Scien-ce Fair kompetisie vir jong wetenskaplikes in Johannesburg deelgeneem waar onge-veer 607 leerders met 540 projekte vanoor die hele Suid-Afrika deelgeneem het. Elf leerders van die Kalaharispan het deelge-neem.
By dié geleentheid is drie leerders van die 
Kalaharispan gekortlys om deel te vorm van 50 leerders wat moontlik Suid-Afrika in China kon verteenwoordig.
Na die keuses gemaak is, was die leer-ders blootgestel aan verdere onderhoude en uitdunne en is Marizaan en Marilet ge-kies om in China deel te neem. Die uitstaan-de prestasie wat daarna gevolg het, is vir dié twee leerders en hulle begeleiers van die ZFM-streek, prysenswaardig.
Hulle projek was “Prostese wat warm en koud kan maak”. By nadere navraag is die verduideliking gekry dat 'n prostese wat by 'n persoon aangebring word, bv. 'n kunsarm of -voet, in die winter koud is en in die somer warm. Dié jong dametjies (hulle was met
hulle deelname verlede jaar graad 10 leerders) met hulle projek, het 'n aanpas-sing in temperatuur bewerkstellig wat groot gemak en gerief meebring vir persone met prosteses.
Mnr David Pretorius, die streek se Direk-teur van die International Science Fair, sê almal wat meegehelp het om hierdie pres-tasie te behaal is saam met die leerders verheug oor die suksesvolle deelname oor-see.
Minstens 50 lande het deelgeneem wat die prestasie vir die streek uitstaande maak. Mnr. Pretorius en die komitee word geluk gewens met hierdie suksesvolle deelname. By die vorige deelname in
Johannesburg is ook melding gemaak van die ouers se waardevolle betrokkenheid.
Marizaan se ouers is mnr en mev Pieter en Ohna Saunderson en Marilet se ouers is mnr en mev Jan en Corné Knoesen.
 Wel gedaan aan almal met die sukses-volle deelname.

Twee leerders van Duineveld Hoër-skool in die ZF Mgcawustreek het op 01 April 2018 in Beijing China goue toekennings behaal tydens hul deelname aan die Internasional Science Fair kompe-tisie. Hulle is Marizaan Saunderson en Marilet  Knoesen.
Die Kalaharistreek het vanaf 03 - 05 Okto-ber 2017 aan die 37ste International Scien-ce Fair kompetisie vir jong wetenskaplikes in Johannesburg deelgeneem waar onge-veer 607 leerders met 540 projekte vanoor die hele Suid-Afrika deelgeneem het. Elf leerders van die Kalaharispan het deelge-neem.
By dié geleentheid is drie leerders van die 
Kalaharispan gekortlys om deel te vorm van 50 leerders wat moontlik Suid-Afrika in China kon verteenwoordig.
Na die keuses gemaak is, was die leer-ders blootgestel aan verdere onderhoude en uitdunne en is Marizaan en Marilet ge-kies om in China deel te neem. Die uitstaan-de prestasie wat daarna gevolg het, is vir dié twee leerders en hulle begeleiers van die ZFM-streek, prysenswaardig.
Hulle projek was “Prostese wat warm en koud kan maak”. By nadere navraag is die verduideliking gekry dat 'n prostese wat by 'n persoon aangebring word, bv. 'n kunsarm of -voet, in die winter koud is en in die somer warm. Dié jong dametjies (hulle was met
hulle deelname verlede jaar graad 10 leerders) met hulle projek, het 'n aanpas-sing in temperatuur bewerkstellig wat groot gemak en gerief meebring vir persone met prosteses.
Mnr David Pretorius, die streek se Direk-teur van die International Science Fair, sê almal wat meegehelp het om hierdie pres-tasie te behaal is saam met die leerders verheug oor die suksesvolle deelname oor-see.
Minstens 50 lande het deelgeneem wat die prestasie vir die streek uitstaande maak. Mnr. Pretorius en die komitee word geluk gewens met hierdie suksesvolle deelname. By die vorige deelname in
Johannesburg is ook melding gemaak van die ouers se waardevolle betrokkenheid.
Marizaan se ouers is mnr en mev Pieter en Ohna Saunderson en Marilet se ouers is mnr en mev Jan en Corné Knoesen.
 Wel gedaan aan almal met die sukses-volle deelname.