Registrasie naweek verloop glad in Miergebied

Politiek / Politics
Typography

Ten spyte  van die winde van same-smelting van die Mier- en Khara Hais munisipaliteite, het die inwoners van die Miergebied die winderige toestande getrotseer om hul gegewens op die kiesers-lys na te gaan, of om vir eerste keer te regi-streer as kiesers.
Al die lokale in die gebied het op tyd oop-gemaak.
Dit was verblydend om te sien dat baie jongmense die geleentheid aangegryp het om as kiesers te registreer.
Hierdie positiewe ingesteldheid onder die jongmense was die harde werk van die OVK-uitreikspan.
Die OVK-mense het deur die gebied ge-reis en die hele rTen spyte  van die winde van same-smelting van die Mier- en Khara Hais munisipaliteite, het die inwoners van die Miergebied die winderige toestandeTen spyte  van die winde van same-smelting van die Mier- en Khara Hais munisipaliteite, het die inwoners van die Miergebied die winderige toestande getrotseer om hul gegewens op die kiesers-lys na te gaan, of om vir eerste keer te regi-streer as kiesers.
Al die lokale in die gebied het op tyd oop-gemaak.
Dit was verblydend om te sien dat baie jongmense die geleentheid aangegryp het om as kiesers te registreer.
Hierdie positiewe ingesteldheid onder die jongmense was die harde werk van die OVK-uitreikspan.
Die OVK-mense het deur die gebied ge-reis en die hele rTen spyte  van die winde van same-smelting van die Mier- en Khara Hais munisipaliteite, het die inwoners van die Miergebied die winderige toestande getrotseer om hul gegewens op die kiesers-lys na te gaan, of om vir eerste keer te regi-streer as kiesers. getrotseer om hul gegewens op die kiesers-lys na te gaan, of om vir eerste keer te regi-streer as kiesers.
Al die lokale in die gebied het op tyd oop-gemaak.
Dit was verblydend om te sien dat baie jongmense die geleentheid aangegryp het om as kiesers te registreer.
Hierdie positiewe ingesteldheid onder die jongmense was die harde werk van die OVK-uitreikspan.
Die OVK-mense het deur die gebied ge-reis en die hele registrasie proses aan voor-genome kiesers verduidelik. Hulle het selfs tydens die Kalahari-skole se atletiek 'n stal-letjie beman. Veral die graad 12 leerders wat reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het, is geteiken om die proses aan te ver-duidelik en hulle is aangemoedig om te re-gistreer. gistrasie proses aan voor-genome kiesers verduidelik. Hulle het selfs tydens die Kalahari-skole se atletiek 'n stal-letjie beman. Veral die graad 12 leerders wat reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het, is geteiken om die proses aan te ver-duidelik en hulle is aangemoedig om te re-gistreer.
Nou wag ons maar vir hoe die uitslag hierdie keer by die stembus gaan lyk . . .