Top Stories

Op Woensdagaand, 8 No-vember, het Laerskool Ka-thu hul jaarlikse prysuitde-ling gehou. Dit is 'n aand wat aan die leerders die geleentheid gee om bedank te word vir hul harde werk deur die jaar, 'n geleentheid waar ouers werklik trots kon voel op hul kind wat meer as hul deel ge-doen het op sport, akademiese of kultuur gebied. Die leerders het werklik hard gewerk deur die jaar en het gesorg dat Laerskool Kathu se naam op verskeie gebiede hoog gebly het.
Vanjaar se Sportman toekenning en Veelsydigste sportpresteerder toekenning het gegaan aan Alwyn Odendaal. Die Sportvrou toeken-ning het gegaan aan Inke Nel. Die Veelsydigste toekenning het ge-gaan aan Rique Slabbert en Robyn Cloete, asook is sy as die Dux leer-ling vir 2017 aangewys. Rochelle Human het ook die Conradie Wis-seltrofeë ontvang vir haar beson-derse deursettings vermoë. Baie geluk aan hierdie leerders met hul ongelooflike goeie prestasies, hulle harde werk deur die jaar het gesorg dat hulle die vrugte daarvan pluk. Baie geluk ook aan al die anders leerders wat elkeen 'n prys ontvang het. Die skool, onderwysers en hul ouers is baie trots op hulle! Die skool bedank ook graag vir KFC, IEMAS en ATKV vir hulle borge en betrokkendheid by die skool.

Die prysuitdeling van Hoërskool Ka-thu het plaasgevind op Donderdag, 19 Oktober 2017 - 'n spogge-leentheid waar uitstekende prestasies be-loon is.
Die skool gee jaarliks erkenning aan in-stansies uit die gemeenskap wat betrokke was by die skool op verskeie terreine. Hierdie jaar is die Buurtwag van Kathu asook die SAPS bedank vir hul diens en positiewe gesindheid.
Die skool was bevoorreg om hierdie jaar 'n borgskap van IEMAS te ontvang vir top-presteerders. Mnr Abraham Rabakane van IEMAS het die pryse oorhandig aan die Top 15 leerders.
Soos elke jaar ontvang die leerders wat erekleure ontvang hulle baadjies op die verhoog. Die Sportman en – vrou was Kor-ben Vries en Nadia Greeff. Die Senior Sportman en – vrou was Jacobus Cronjé en Santie Vermaak. Die veelsydigste leerders in elke graad was Adina van Wyk graad 9, Santie Vermaak graad 10, Anria Wolsten-holme graad 11 en 'n gedeelde prys tussen Leané van der Merwe en Arno Esterhuizen, vir graad 12.
Die Dux-leerder van die jaar is Annine Pretorius. Sy behaal 'n gemiddelde 86% vir
al haar vakke en ontvang 'n kontantprys van Midas ter waarde van R1000, sowel as die Kumba Iron Ore skild en die  matriek-klas van 1978 se wisseltrofee.
Die aand is afgesluit met die aankondig-ing van die Uitvoerende Komitee van die Raad van Leerders vir 2018. Die leerders is Sonel Beukes (Voorsitter), Abigail Blume (Ondervoorsitter), Charmonix van Rooi (Sekretaresse) en Jandré Swiegers (Te-sourier). Baie geluk aan elkeen van die leerders met julle goeie prestasies.

Hoërskool Kathu (HSK) Motor Junkies is die naam wat die Motorkunde leerders van Hoërskool Kathu se Meganiese Tegnologie in die Tegniese Afde-ling hulself toegedig het.
So vertel Mnr Retief Ueckermann, die Motorkunde onderwyser by die Hoërskool Kathu.
Volgens Mnr Ueckermann, is Motorkunde een van die spesialiseringsvakke van Me-ganiese Tegnologie, en dit het twee jaar gelede begin. Hierdie jaar is daar nog net graad 10 en 11 klasse, en nog nie 'n graad 12 klas nie.
Die Show & Shine kompetisie wat die HSK Motor Junkies aangebied het op Saterdag 28 Oktober 2017, was hul eie inisiatief. Hulle het met die voorstel gekom en met die reël-
ings begin.
Met 'n begroting van nul rand is daar be-sluit om self die trofees wat as pryse sou dien, te maak. Plaaslike besighede soos Ka-lahari Towing het gehelp om dit te kon re-aliseer. Die leerders het ou, gebruikte enjin-onderdele gemonteer op selfgemaakte houtstaanders en afgerond met goue plaat-jies geborg deur die Kathu Gazette en Chris-tie's Pawn Shop.
Daar was 14 kategorieë – 10 vir motors en 4 vir motorfietse en 42 trofees.
Daar gaan gepoog word om hierdie kom-petisie 'n jaarlikse instelling te maak by Hoërskool Kathu, wat die leerders by die Tegniese Afdeling die geleentheid sal gee om meer betrokke te raak in die gemeen-skap binne hul vakgebied.

Bianca Barnard, 'n leerder van Curro Kathu, het erekleure vir dans ontvang asook die volgende prestasie behaal: FDSA (Finnish Dance Sport Assosiation)  Vrystaat kleure in Moderne Dans en tweede plek in 'Musical Theatre'.
Sy het die Noord-Kaap by die SA kam-pioenskappe verteenwoordig en ontvang 6 goue, 6 silwer en 2 brons medaljes. Sy word ook gekies vir SA-span wat Suid-Afrika sal verteenwoordig by die wêreldkampioen-skappe in 2017/2018. Bianca kwalifiseer om in 2018 aan die World Dance Masters in Kro-asië te gaan deelneem. By 'n onlangse kom-petisie het sy sewe eerste plekke verower.
Baie geluk aan dié talentvolle danseres.

Willem Coetzee, van Hotazel Kollege, is verkies om as deel van die Noord-Kaapse swemspan aan die Internasionale kampioenskappe deel te neem. Hy is gekies vir die 50m en 100m Vryslag asook die aflosspan. Die byeenkoms het plaasgevind op 4 November 2017 te Sasolburg. Baie geluk Willem.

Vanaf 5 tot 7 Oktober het Hoër-skool Upington se o/15A-net-balspan aan die Nasionale Kampioenskappe in Vanderbijlpark deelgeneem. Die top 2 spanne uit elke provinsie het meegeding om die top-posisie in die land. Dit was 3 dae van baie opwinding en groot uitdagings vir die span.
Uppies bevind hulself in 'n sterk poel met onder andere Oranje Meisieskool, Affies, Rustenburg  en Paarl Girls High. Die span moes  hul eerste twee wedstryde op aksie netbalbane speel weens reën. Dit was 'n groot uitdaging omdat dit hul eerste wedstryd ooit op so 'n baan was. Om die uitdaging gro-ter te maak kom hul te staan teen Oranje Meisieskool van Bloemfontein. Soos ware Uppies het hulle die uit-daging met groot moed aangepak en as oorwinnaars uit die stryd getree. Die meisies het ware “Uppie guts” gewys en was halftyd gelykop teen Affies met 7 elk.  Uppies  wen vyf van hul agt poelwedstryde en kwalifiseer dan om uit te speel vir 'n posisie in die top 8 in die land. Na 3 dae se harde netbal eindig Uppies se O/15 netbalspan algeheel 8ste in die hele Suid-Afrika. Ons is geweldig trots op hierdie mooi prestasie.

Tien tennisspelers van Laerskool Kathu het van 29 Februarie tot 4 Maart 2016 aan die Wilson Cup tennistoernooi vir SA Laerskole in Sun City deelgeneem. tennis
Hulle is Cobus Solomon, Alwyn Oden-daal, Zander Steenkamp, Rique Slab-bert, Zander Boshoff, Anika Gerber, Ja-neske de Klerk, Jana Beukes, Inke Nel en Lenice Wolstenholme.
Hierdie tien spelers was deel van die “Prestige”-groep en het dus teen baie sterk skole gespeel. Dit was 'n uitklop toernooi, wat beteken dat hulle teen baie skole kragte kon meet.
Die seuns het teen De Hoop, Eikestad, Trinity House en Pietersburg-Oos ge-speel, terwyl die dogters teen De Hoop, Eikestad, King David Uplands en Van Riebeeckstrand te staan gekom het.
Die spelers van Laerskool Kathu het nie een tree teruggestaan vir hul oppo-nente nie en het pragtige prestasies be-haal, goeie ondervinding opgedoen en hegte vriendskapsbande gesmee.
Hulle kon gelukkig 'n tydjie afknyp om Sun City te geniet. Hulle het hope water-pret by die Valley of the Waves gehad, uitdagings hanteer by The Maze en die speletjies arkade net so geniet.
Die skool en veral die spelers wil graag baie dankie sê aan Cecile Murray en Mortan Coetzee wat hulle afgerig het. Laerskool Kathu se Turke rugbyspan het vir die afrigters toernooihemde geborg. Dit was 'n lekker verrassing.
Baie dankie aan die gemeenskap van Kathu vir hul ruim donasies vir die spe-lers se borglyste. Dankie aan die ouers wat gehelp het met die doughnuts wat op Valentynsdag verkoop is. Ander borge was JA Drafting, Mazars, KCC, NMS Steelworks en Laerskool Kathu.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
captcha 

Notice

Dear Readers Please take note of Our annual shut down.

Closing 8 December 2017

Opening 08 January 2018

Season's greetings to you all !