Motorheads get together

Skole Nuus / School News
Typography

Hoërskool Kathu (HSK) Motor Junkies is die naam wat die Motorkunde leerders van Hoërskool Kathu se Meganiese Tegnologie in die Tegniese Afde-ling hulself toegedig het.
So vertel Mnr Retief Ueckermann, die Motorkunde onderwyser by die Hoërskool Kathu.
Volgens Mnr Ueckermann, is Motorkunde een van die spesialiseringsvakke van Me-ganiese Tegnologie, en dit het twee jaar gelede begin. Hierdie jaar is daar nog net graad 10 en 11 klasse, en nog nie 'n graad 12 klas nie.
Die Show & Shine kompetisie wat die HSK Motor Junkies aangebied het op Saterdag 28 Oktober 2017, was hul eie inisiatief. Hulle het met die voorstel gekom en met die reël-
ings begin.
Met 'n begroting van nul rand is daar be-sluit om self die trofees wat as pryse sou dien, te maak. Plaaslike besighede soos Ka-lahari Towing het gehelp om dit te kon re-aliseer. Die leerders het ou, gebruikte enjin-onderdele gemonteer op selfgemaakte houtstaanders en afgerond met goue plaat-jies geborg deur die Kathu Gazette en Chris-tie's Pawn Shop.
Daar was 14 kategorieë – 10 vir motors en 4 vir motorfietse en 42 trofees.
Daar gaan gepoog word om hierdie kom-petisie 'n jaarlikse instelling te maak by Hoërskool Kathu, wat die leerders by die Tegniese Afdeling die geleentheid sal gee om meer betrokke te raak in die gemeen-skap binne hul vakgebied.

Hoërskool Kathu (HSK) Motor Junkies is die naam wat die Motorkunde leerders van Hoërskool Kathu se Meganiese Tegnologie in die Tegniese Afde-ling hulself toegedig het.
So vertel Mnr Retief Ueckermann, die Motorkunde onderwyser by die Hoërskool Kathu.
Volgens Mnr Ueckermann, is Motorkunde een van die spesialiseringsvakke van Me-ganiese Tegnologie, en dit het twee jaar gelede begin. Hierdie jaar is daar nog net graad 10 en 11 klasse, en nog nie 'n graad 12 klas nie.
Die Show & Shine kompetisie wat die HSK Motor Junkies aangebied het op Saterdag 28 Oktober 2017, was hul eie inisiatief. Hulle het met die voorstel gekom en met die reël-
ings begin.
Met 'n begroting van nul rand is daar be-sluit om self die trofees wat as pryse sou dien, te maak. Plaaslike besighede soos Ka-lahari Towing het gehelp om dit te kon re-aliseer. Die leerders het ou, gebruikte enjin-onderdele gemonteer op selfgemaakte houtstaanders en afgerond met goue plaat-jies geborg deur die Kathu Gazette en Chris-tie's Pawn Shop.
Daar was 14 kategorieë – 10 vir motors en 4 vir motorfietse en 42 trofees.
Daar gaan gepoog word om hierdie kom-petisie 'n jaarlikse instelling te maak by Hoërskool Kathu, wat die leerders by die Tegniese Afdeling die geleentheid sal gee om meer betrokke te raak in die gemeen-skap binne hul vakgebied.