Prys- uitdeling

Skole Nuus / School News
Typography

Die prysuitdeling van Hoërskool Ka-thu het plaasgevind op Donderdag, 19 Oktober 2017 - 'n spogge-leentheid waar uitstekende prestasies be-loon is.
Die skool gee jaarliks erkenning aan in-stansies uit die gemeenskap wat betrokke was by die skool op verskeie terreine. Hierdie jaar is die Buurtwag van Kathu asook die SAPS bedank vir hul diens en positiewe gesindheid.
Die skool was bevoorreg om hierdie jaar 'n borgskap van IEMAS te ontvang vir top-presteerders. Mnr Abraham Rabakane van IEMAS het die pryse oorhandig aan die Top 15 leerders.
Soos elke jaar ontvang die leerders wat erekleure ontvang hulle baadjies op die verhoog. Die Sportman en – vrou was Kor-ben Vries en Nadia Greeff. Die Senior Sportman en – vrou was Jacobus Cronjé en Santie Vermaak. Die veelsydigste leerders in elke graad was Adina van Wyk graad 9, Santie Vermaak graad 10, Anria Wolsten-holme graad 11 en 'n gedeelde prys tussen Leané van der Merwe en Arno Esterhuizen, vir graad 12.
Die Dux-leerder van die jaar is Annine Pretorius. Sy behaal 'n gemiddelde 86% vir
al haar vakke en ontvang 'n kontantprys van Midas ter waarde van R1000, sowel as die Kumba Iron Ore skild en die  matriek-klas van 1978 se wisseltrofee.
Die aand is afgesluit met die aankondig-ing van die Uitvoerende Komitee van die Raad van Leerders vir 2018. Die leerders is Sonel Beukes (Voorsitter), Abigail Blume (Ondervoorsitter), Charmonix van Rooi (Sekretaresse) en Jandré Swiegers (Te-sourier). Baie geluk aan elkeen van die leerders met julle goeie prestasies.