Prysuitdeling beloon leerders

Skole Nuus / School News
Typography

Op Woensdagaand, 8 No-vember, het Laerskool Ka-thu hul jaarlikse prysuitde-ling gehou. Dit is 'n aand wat aan die leerders die geleentheid gee om bedank te word vir hul harde werk deur die jaar, 'n geleentheid waar ouers werklik trots kon voel op hul kind wat meer as hul deel ge-doen het op sport, akademiese of kultuur gebied. Die leerders het werklik hard gewerk deur die jaar en het gesorg dat Laerskool Kathu se naam op verskeie gebiede hoog gebly het.
Vanjaar se Sportman toekenning en Veelsydigste sportpresteerder toekenning het gegaan aan Alwyn Odendaal. Die Sportvrou toeken-ning het gegaan aan Inke Nel. Die Veelsydigste toekenning het ge-gaan aan Rique Slabbert en Robyn Cloete, asook is sy as die Dux leer-ling vir 2017 aangewys. Rochelle Human het ook die Conradie Wis-seltrofeë ontvang vir haar beson-derse deursettings vermoë. Baie geluk aan hierdie leerders met hul ongelooflike goeie prestasies, hulle harde werk deur die jaar het gesorg dat hulle die vrugte daarvan pluk. Baie geluk ook aan al die anders leerders wat elkeen 'n prys ontvang het. Die skool, onderwysers en hul ouers is baie trots op hulle! Die skool bedank ook graag vir KFC, IEMAS en ATKV vir hulle borge en betrokkendheid by die skool.