Matriekuitslae 2017

Skole Nuus / School News
Typography

Alhoewel die slaagsyfer van 2017 minder is as die vorige jaar, vergelyk dit baie positief met dié van 2016 aangesien hulle in elke afdeling van die vry-stellings meer positiewe resultate weer-spiëel. “Nie so goed soos 2016, maar tog be-ter “, só stel die skoolhoof, mev Marianne Coetzee die uitslae.
ter “, só stel die skoolhoof, mev Marianne Coetzee die uitslae.
Die slaagsyfer van 93.33% is te wyte aan vier druipelinge en twee onvoltooide eksa-mens. Oor die individuele uitslae is die skool baie positief; ook omdat al vier druipelinge
kwalifiseer om die sup-plementêre eksamen in Februarie of Maart 2018 te skryf. Die skool het ook die versekering van die distrikseksa-mendirekteur gekry dat die twee onvoltooide uitslae ook toegelaat mag word om die sup-plementêre eksamens af te lê aangesien die res van hulle punte goed lyk.
Oor die algeheel ge-sien is die resultate ook meer positief:
Daar is 4.6% A-vak simbole (2016  3.19%). Daar is 12,9% B-vak  simbole (in 2016 was daar 11.84%) 
In 2016 het 44.7% van die matrikulante gekwalifiseer vir graad-studies – in 2017 kwa-lifiseer 50% vir graad-studies. Só ook het 36.8% in 2016 vir diplo-mastudies gekwalifiser en in 2017 37%.
 Die Top Tien Matri-kulante, van Postmas-burg Hoërskool, is van
nommer 1 tot 10: Samantha Erasmus, Marinelle Beyleveld, Tshepiso Polile, Olinda Manhice, Chanté Beyers, Nobuhle Mkize,  Realiga Stander, Jan Kotze, Jay-Dean Marema en Keobiditse Matolong.
Realiga Stander, Jan Kotze, Jay-Dean Marema en Keobiditse Matolong.
 Baie geluk met die vrugte wat julle nou gepluk het.
'n Harde 12-jaar is verby. Die finale le-wenskeuses wat dié jongmense se pad gaan uitstippel, lê en wag.