Curro Kathu bied nou tegniese vak aan

Skole Nuus / School News
Typography

Curro Kathu is een van die vlag-skipskole wat nou tegniese vakke aanbied vanaf graad 10. Die eerste tegniese vak wat nou aangebied gaan word vanaf 2018, is Elektronika.
Wiskunde en Wetenskap is verpligtend vir tegniese leerders. Leerders kan dus teg-niese vaardighede aanleer en steeds uni-versiteitsvrystelling kry wat hom of haar in staat sal stel om ingenieurswese of inlig-tingstegnologie (IT) of iets dergliks te gaan studeer.
Die Elektronika lokaal is toegerus met die nuutste elektroniese toerusting.
Van die afdelings wat behandel word in Elektronika is :  Beroepsveiligheid en Ge-sondheid · Gereedskap en Meetinstrumente · Basiese Beginsels van Elektrisiteit · Kom-munikasiestelsels · Elektroniese Kompo-nente.
Wat Curro se tegniese afdeling uniek maak is :
  Die geleentheid om te kan spesialiseer in akademiese vakke (bv Ingenieursgrafika en -ontwerp) sowel as Elektronika (tegniese stroom).
 Vakkeuses wat universiteitsvrystelling verseker (Wiskunde en Fisiese Weten-
skap).
  Die uniek ontwerpte hoër vlak kurrikulum (IEB).
Klasse mag maksimum 25 leerders per klas hê en word in beide Afrikaans en Engels aangebied.
Die tegniese vak word aangebied vanaf graad 10  - 12.
Die matriekeksamen van die IEB (Inde-pendent Examinations Board) word geskryf. Die kwalifikasie word internasionaal geak-krediteer.
Curro kommunikasie