Die prysuitdeling van Hoërskool Ka-thu het plaasgevind op Donderdag, 19 Oktober 2017 - 'n spogge-leentheid waar uitstekende prestasies be-loon is.
Die skool gee jaarliks erkenning aan in-stansies uit die gemeenskap wat betrokke was by die skool op verskeie terreine. Hierdie jaar is die Buurtwag van Kathu asook die SAPS bedank vir hul diens en positiewe gesindheid.
Die skool was bevoorreg om hierdie jaar 'n borgskap van IEMAS te ontvang vir top-presteerders. Mnr Abraham Rabakane van IEMAS het die pryse oorhandig aan die Top 15 leerders.
Soos elke jaar ontvang die leerders wat erekleure ontvang hulle baadjies op die verhoog. Die Sportman en – vrou was Kor-ben Vries en Nadia Greeff. Die Senior Sportman en – vrou was Jacobus Cronjé en Santie Vermaak. Die veelsydigste leerders in elke graad was Adina van Wyk graad 9, Santie Vermaak graad 10, Anria Wolsten-holme graad 11 en 'n gedeelde prys tussen Leané van der Merwe en Arno Esterhuizen, vir graad 12.
Die Dux-leerder van die jaar is Annine Pretorius. Sy behaal 'n gemiddelde 86% vir
al haar vakke en ontvang 'n kontantprys van Midas ter waarde van R1000, sowel as die Kumba Iron Ore skild en die  matriek-klas van 1978 se wisseltrofee.
Die aand is afgesluit met die aankondig-ing van die Uitvoerende Komitee van die Raad van Leerders vir 2018. Die leerders is Sonel Beukes (Voorsitter), Abigail Blume (Ondervoorsitter), Charmonix van Rooi (Sekretaresse) en Jandré Swiegers (Te-sourier). Baie geluk aan elkeen van die leerders met julle goeie prestasies.

Hoërskool Kathu (HSK) Motor Junkies is die naam wat die Motorkunde leerders van Hoërskool Kathu se Meganiese Tegnologie in die Tegniese Afde-ling hulself toegedig het.
So vertel Mnr Retief Ueckermann, die Motorkunde onderwyser by die Hoërskool Kathu.
Volgens Mnr Ueckermann, is Motorkunde een van die spesialiseringsvakke van Me-ganiese Tegnologie, en dit het twee jaar gelede begin. Hierdie jaar is daar nog net graad 10 en 11 klasse, en nog nie 'n graad 12 klas nie.
Die Show & Shine kompetisie wat die HSK Motor Junkies aangebied het op Saterdag 28 Oktober 2017, was hul eie inisiatief. Hulle het met die voorstel gekom en met die reël-
ings begin.
Met 'n begroting van nul rand is daar be-sluit om self die trofees wat as pryse sou dien, te maak. Plaaslike besighede soos Ka-lahari Towing het gehelp om dit te kon re-aliseer. Die leerders het ou, gebruikte enjin-onderdele gemonteer op selfgemaakte houtstaanders en afgerond met goue plaat-jies geborg deur die Kathu Gazette en Chris-tie's Pawn Shop.
Daar was 14 kategorieë – 10 vir motors en 4 vir motorfietse en 42 trofees.
Daar gaan gepoog word om hierdie kom-petisie 'n jaarlikse instelling te maak by Hoërskool Kathu, wat die leerders by die Tegniese Afdeling die geleentheid sal gee om meer betrokke te raak in die gemeen-skap binne hul vakgebied.

Group foto: Curro Kathu's new SRC for 2018 are in the back from left to right: Clio Vos, Osiame Motingwe, Demi MacVay and Kabelo Kgapola. In front from left to right: Nhlanhla Ncgobo, Tlotlomatso Ositang, Thabiso Moyo and Danelle Venter. Good luck to you all.

Vanjaar het Curro Kathu hul eerste matriekklas sedert hul in 2015 hul deure geopen het. Hulle het du sook so 'n besonderse matriekafskeidsfunksie gehou wat op 21 September, plaasgevind het . Die tema was 'n maskerbal. Die skoolsaal was omskep in 'n kleur-volle aand, met maskers op som-mige stoele en mooi draperings van-uit die saal se dak.
Die groep leerders, altesaam 12 matrieks, het vanaf sesuur by die instap area begin opdaa. Hier het el-ke paartjie die voorreg gehad om oor 'n spesiaal geboude oprit te stap en hul pragtige uitrustings af te wys. Die aand het baie goed verloop en almal het die funksie terdeë geniet.
Baie geluk aan die skool met hul heel eerste groep matrieks. Die leer-ders het baie spoggerig en stylvol gelyk. Sterkte vir die laaste stukkie van die leerders se skoolloopbaan.

Op Vrydag 13 Oktober, het Hoërskool Gama-gara en Hoërskool Langeberg hul jaarlikse ma-triekafskeid aangebied. Leer-ders van die skole het aan die Kathu Gazette foto's gestuur van hoe deftige hulle gelyk het.

Leonie Hantise,
uitgevat in 'n
koningsblou
rok geskep deur
Glitzy Glam.

On  Friday, 15 Sep-tember, awards were handed out by NCR TVET  (Northern Cape Rural FET) College Kuruman to some of their students and lecturers.

Op Vrydagaand, 1 September, is die heel eerste meneer en mejuffrou Curro Kathu gehou. Die finaliste het almal geskitter tydens die geleentheid en het gestraal op die verhoog. Daar kon ongelukkig net twee wenners wees wat met die titels wegstap en vanjaar is dit Tlotlomatso Ositang, gekroon as Miss Curro Kathu en Erich Wende as Meneer Curro kathu. Die eerste Prinses is Alicia Peacock en tweede prinses, Elanya Ober-holster. Die eerste Prins is Thabiso Moyo en tweede Prins Ruan Wolstenholme. Pryse het ook gegaan aan mejuffrou Per-soonlikheid, Katelyn van Rooyen, mejuf-frou Fotogenies,Elanya Oberholster en meneer Fotogenies, Thabiso Moyo. Baie geluk aan elkeen wat deelgeneem het en die geleentheid moontlik gemaak het.